Kako me vidi banka?

Vas zanima, kako banka ugotavlja vašo boniteto, kako presoja, če ste sposobni najeti posojilo? Preverite. 
več

ZBIRAMO PONUDBE

za nakup nepremičnin. To je lahko dobra poslovna priložnost. Preverite pogoje in druge podrobnosti razpisa!
več

Bančna garancija


Garancijsko poslovanje Gorenjske banke vključuje plačilne in storitvene bančne garancije v domači in tuji valuti. Bančna garancija se pojavlja v različnih oblikah:
 • za kredit;
 • za plačilo carine ali zakupnine;
 • za vračilo avansa;
 • za dobro izvedbo del;
 • za resnost ponudbe;
 • za odpravo napak v garancijskem roku … 
Bančna garancija omogoča, da se izognete tveganjem finančne in poslovne bonitete partnerja in si zagotovite hitro unovčljivost svoje terjatve. 

Bančna garancija torej omogoča zavarovanje vaših poslov, zato je prav določen posel tudi pogoj za njeno izdajo. V tem je tudi razlog, da banka za odobritev garancije od vas potrebuje enako dokumentacijo kot v primeru odobritve kredita:
 • vloga za odobritev;
 • akt o ustanovitvi, izpisek iz sodnega registra;
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR;
 • podatke ter izkaze o preteklem in tekočem poslovanju;
 • osebno izkaznico prosilca;
 • načrte in informacije za prihodnje poslovanje.
Podporne vsebine:
Kontaktirajte nas
Jurij Krvina, tel: 04 20 84 102