ZBIRAMO PONUDBE

za nakup nepremičnin. To je lahko dobra poslovna priložnost. Preverite pogoje in druge podrobnosti razpisa!
več

vas vodenje obremenjuje?

Pa kljub temu vztrajate, saj ne veste, kje dobiti vodjo, kakršen ste vi? Na delavnici bomo govorili prav o tem. 
več

Bančna garancija


Garancijsko poslovanje Gorenjske banke vključuje plačilne in storitvene bančne garancije v domači in tuji valuti. Bančna garancija se pojavlja v različnih oblikah:
 • za kredit;
 • za plačilo carine ali zakupnine;
 • za vračilo avansa;
 • za dobro izvedbo del;
 • za resnost ponudbe;
 • za odpravo napak v garancijskem roku … 
Bančna garancija omogoča, da se izognete tveganjem finančne in poslovne bonitete partnerja in si zagotovite hitro unovčljivost svoje terjatve. 

Bančna garancija torej omogoča zavarovanje vaših poslov, zato je prav določen posel tudi pogoj za njeno izdajo. V tem je tudi razlog, da banka za odobritev garancije od vas potrebuje enako dokumentacijo kot v primeru odobritve kredita:
 • vloga za odobritev;
 • akt o ustanovitvi, izpisek iz sodnega registra;
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR;
 • podatke ter izkaze o preteklem in tekočem poslovanju;
 • osebno izkaznico prosilca;
 • načrte in informacije za prihodnje poslovanje.
Podporne vsebine:
Kontaktirajte nas
Jurij Krvina, tel: 04 20 84 102