Družbena odgovornostPodpora širše skupnosti, v kateri deluje, pomembno vpliva na poslovanje in razvoj Gorenjske banke, zato se banka že vrsto let vključuje v različne donatorske in sponzorske projekte, prek katerih pripomore k bolj kakovostnemu življenjskemu slogu v svojem okolju.
Za Gorenjsko banko je sponzorstvo investicija v poslovno priložnost. Sponzorski projekti so posli z racionalno opredeljenimi in merljivimi vrednostmi za vse udeležene partnerje. Na donacije pa banka ne gleda skozi posel in v teh primerih neposredne povratne koristi ne pričakuje.