Temeljne vrednote in načela

Skupek vrednot in načel, ki predstavljajo vodila ravnanja zaposlenih v Gorenjski banki do sodelavcev, partnerjev in strank, povzema Kodeks poslovne etike.

Zaposlenim pomaga pri sprejemanju odločitev in pri opravljanju dnevnih delovnih obveznosti. Njegovo dosledno spoštovanje krepi tako ugled zaposlenih v banki kot banke same. Prispeva k odgovornemu ravnanju posameznika in kolektiva, posledično pa k višjim standardom poslovanja.
 
  • Če menite, da obstaja sum kršitve katerega koli določila kodeksa, imate pravico podati prijavo (več o prijavi).
  • Vsak, ki v dobri veri opozori na kršenje kodeksa, pri banki lahko računa na najvišjo raven zaupnosti in zaščite.
  • Prijavo (anonimno ali razkrito) lahko posredujete prek enega izmed spodnjih spletnih obrazcev.