Prodaja/oddaja nepremičnin

Informacije:
Dokumentacija v zvezi z nepremičninami, ki jih prodaja/oddaja Gorenjska banka, predlog kupoprodajne/najemne pogodbe ter ostale podrobnejše informacije so vam na voljo
  • na sedežu Gorenjske banke, na Bleiweisovi cesti 1 v Kranju, 
  • prek telefona (številka: 04 20 84 477),
  • ali prek e-sporočila (naslov: info@gbkr.si)
Splošni pogoji prodaje/oddaje:
  • prodajalec (Gorenjska banka d.d., Kranj) si pridržuje pravico, da ne sklene kupoprodajne/najemne z nobenim od ponudnikov;
  • ogled je mogoč po predhodnem dogovoru;
  • prodaja poteka po načelu videno - kupljeno.
___________________________________________________________________