Do računa prek spleta.

Naročite svoj bančni račun prek spleta in si zagotovite za več kot 100 evrov ugodnosti. Formalnosti urejene v le treh korakih.
več

Novo v ponudbi!

Poseben premostitveni kredit za vse, ki sklenete dolgoročno vezavo! Prihranki so vam lahko voljo takoj, brez dodatnih stroškov.
več

Bančni sef

Bančni sef je poseben predal, ki je vgrajen v varovanem prostoru banke. V njem lahko povsem varno in diskretno shranite zaupne dokumente ali predmete večjih vrednosti. Za njihovo varnost namreč v Gorenjski banki skrbimo z maksimalno profesionalno skrbnostjo, informacije o tem, kdo je najemnik bančnega sefa, pa predstavljajo poslovno tajnost banke. Za varno in diskretno hrambo dragocenosti uporabite bančni sef.

Čemu je namenjen bančni sef?
Sef je namenjen hrambi različnih vrst dragocenih predmetov, razen tistih, ki bi utegnili ogrožati varnost banke. To so pokvarljivi, požarno eksplozivni in radioaktivni predmeti ter predmeti ali dokumenti, katerih posest ali promet sta zakonsko prepovedana.

Kako je s poroštvom?
Banka skrbi za varnost sefov s potrebno profesionalno skrbnostjo. Ker ne pozna vrednosti shranjenih predmetov, ki so shranjeni v posameznem sefu, do določenega zneska odgovarja le, če nastane materialna škoda zaradi dogodkov, ki so posledica opustitve varnostnih ukrepov banke.
Če kot uporabnik sefa menite, da je vrednost predmetov, ki ste jih dali v sef, v očitnem nesorazmerju z omejitvijo odškodnine, njihovo vrednost lahko dodatno zavarujete.

Kdo lahko najame sef in kako?
Sef lahko najame domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki z banko v ta namen sklene pisno pogodbo. Kot najemnik sefa lahko za to, da sef uporablja, pooblastite eno ali dve polnoletni fizični osebi. Pooblastilo preneha veljati s preklicom ali smrtjo osebe, ki je najela sef.

Višina najemnine za sef
Najemnino za sef je potrebno poravnati v naprej. Odvisna je od velikosti sefa in trajanja najema. Najemnina je določena za eno leto, sef pa je mogoče najeti tudi za krajše obdobje (en teden, en mesec, tri mesece in pol leta).

Velikosti in lokacije bančnih sefov
  • Sefi v poslovalnici Globus v Kranju so široki 30 cm, globoki 40 cm, po višini pa lahko izbirate med 6, 9, 12, 18, 24, 36 in 90 cm visokimi sefi.
  • Sefi v poslovalnici na Bleiweisovi cesti v Kranju so široki 30 cm, globoki 40 cm, po višini pa lahko izbirate med 6, 9, 12 in 18 cm visokimi sefi.     
  • Sefi v poslovalnici v Škofji Loki so široki 30 cm, globoki 40 cm, po višini pa lahko izbirate med 6, 9, 12, 18, 24 in 54 cm visokimi sefi.
  • Sefi v  poslovalnici na Bledu so široki 24 cm, globoki 35 cm, po višini pa lahko izbirate med 3, 6, 8, 18 in 30 cm visokimi sefi.
_________________________________________________________________________________
Datoteke
Kontaktirajte nas
Bogdana Krč, tel: 04 20 84 338