Do računa prek spleta.

Naročite svoj bančni račun prek spleta in si zagotovite za več kot 100 evrov ugodnosti. Formalnosti urejene v le treh korakih.
več

Novo v ponudbi!

Poseben premostitveni kredit za vse, ki sklenete dolgoročno vezavo! Prihranki so vam lahko voljo takoj, brez dodatnih stroškov.
več

Gorenjska banka s 6,3 milijona evrov nerevidiranega čistega dobička

Gorenjska banka je po nerevidiranih podatkih v letu 2016 ustvarila 12,2 milijona evrov dobička iz rednega delovanja in 6,3 milijona evrov čistega dobička. Kapital banke se je povečal za 16,6 milijona na več kot 200 milijonov evrov, kapitalska ustreznost banke pa je bila ob koncu leta 17,9-odstotna.

S takšnimi rezultati je banka temelje za uresničevanje strateških ambicij po nadzorovani in vzdržni rasti v poslovno učinkovito vseslovensko banko  v letu 2016 še dodatno utrdila.

Obseg poslovanja, merjen z bilančno vsoto, je banka v letu 2016 povečala za 4,3 odstotka. Po nerevidiranih podatkih je ta konec leta znašala 1,51 milijarde evrov. Podobno rast bilančne vsote banka načrtuje tudi v letošnjem poslovnem letu.

Obseg vlog pravnih in drugih oseb je ob koncu lanskega leta za 19 odstotkov presegel tistega iz leta prej, vloge prebivalstva pa so glede na leto 2015 povečale za dobrih 6 odstotkov. V letošnjem letu banka na tem segmentu bistvenih sprememb pri obsegu posla ne načrtuje.

Na segmentu kreditiranja podjetij je Gorenjski banki v letu 2016 uspelo povečati tako število strank in sklenjenih poslov, kot tudi obseg donosnih posojil. Višji kot leto prej je bil tudi njen tržni delež na področju kreditiranja pravnih oseb, kjer se je glede na leto 2015 obseg poslov povečal za skoraj 13 odstotkov.

Na segmentu kreditiranja prebivalstva pa se je večletni trend rasti in povečevanja tržnega deleža nadaljeval tudi v letu 2016, ko so krediti prebivalstvu glede na leto prej porasli za 9,3 odstotka. Izjemno visoke stopnje rasti je banka dosegla tudi pri trženju komplementarnih zavarovalniških storitev. Posebej izrazit je bil v letu 2016 porast kreditnih aktivnosti Gorenjske banke področju faktoringa, kjer se je obseg portfelja v primerjavi s predhodnim letom več kot potrojil. Tudi letos so cilji, ki si jih je banka postavila na področju kreditiranja podjetij in prebivalstva, izjemno ambiciozni. 

Banka je v letu 2016 nadaljevala tudi z učinkovitim reševanjem nedonosnih izpostavljenosti. Njihov delež v aktivi, ki ga je banka kar za 6,8 odstotne točke glede na leto prej znižala že v letu 2015, ji je v letu 2016 uspelo zmanjšati za nadaljnjih 6,0 odstotnih točk. Ob koncu leta 2016 je delež nedonosnih posojil v celotni aktivni tako znašal še 11,3 odstotka. 

Zelo uspešna je bila banka v letu 2016 tudi na področju leasinga premičnin, ki ga je pričela operativno izvajati šele junija lani, a se ji je s prevzemom posla nekdaj največje lizinške hiše v Sloveniji ter s pridobitvijo mesta ekskluzivnega partnerja znamke BMW za Slovenijo že do konca leta 2016 uspelo uvrstiti med vodilne slovenske ponudnike leasinga vozil in opreme.

Navkljub zgodovinsko nizkim obrestnim meram in izraziti presežni likvidnosti bančnega sistema, s tem pa trdega boja za vsako stranko, je Gorenjska banka leto 2016 sklenila s stabilnim tržnim in finančnim položajem. Oboje ji ob sočasni stabilizaciji lastniške strukture daje trdno podlago za umirjen, nadzorovan in vzdržen  razvoj v fleksibilno vseslovensko banko.