Podpora uporabnikom


Služba za pomoč uporabnikom spletne banke je telefonsko dosegljiva od ponedeljka do petka med 7:00 in 21:00 uro.

spletno bančništvo
skrbnik.link@gbkr.si
telefon 04 20 84 312

Vse ostale kontaktne osebe
so prek telefona praviloma dosegljive v okviru delovnega časa Gorenjske banke, to je
  • od ponedeljka do petka med 7.30 in 15.30 uro.
            

FIZIČNE OSEBE

PRAVNE OSEBE,
PODJETNIKI, ZASEBNIKI

osebni računi
telefon poslovni računi
telefon
Damijan Berginc 04 2084 279 Kornelija Štempihar 04 2084 368
krediti telefon Nada Obradovič 04 2084 403
Alenka Tičar 04 2084 204 plač. storitve
telefon
varčevanje telefon Vlasta Čeh 04 2084 344
Majda P. Kovač 04 2084 422 Tanja Hribar 04 2084 381
plačilne kartice
telefon instr. zavarovanja
telefon
Mirjam Rugelj 04 2084 223 Tanja Hribar 04 2084 381
Matjaž Arnež 04 2084 221 Jurij Krvina 04 2084 455
bankomati telefon kartice, POS-i
telefon
Primož Tavčar 04 2084 394 Matjaž Arnež 04 2084 221
plačilne storitve matična poslovalnica Primož Tavčar 04 2084 394