ZBIRAMO PONUDBE

za nakup nepremičnin. Je to lahko dobra poslovna priložnost? Preverite pogoje in ostale podrobnosti razpisa!
več

Kako me vidi banka?

Vas zanima, kako banka ugotavlja vašo boniteto, kako presoja, če ste sposobni najeti posojilo? Preverite. 
več

Promptna prodaja in nakup deviz


Pri promptni (Spot) kupoprodaji deviz
gre za nakup ali prodajo ene valute proti drugi valuti z izvršitvijo največ dva delovna dneva od sklenitve posla. Kupljene devize lahko uporabite za nakazilo v tujino, jih prodate nazaj Gorenjski banki po tržnem tečaju ali pa jih položite na vaš račun pri Gorenjski banki in jih oplemenitite.

Gorenjska banka vam v primeru zneskov prodaje in nakupa v protivrednosti 30.000 evrov ali več ponuja individualne kotacije na mednarodnih trgih.

KONTAKTI:
Tanja Hribar 04 20 84 381
Maruša Klemenc 04 20 84 384
Individualne kotacije:
Jure Grm 04 20 84 349
Tatjana Breže 04 20 84 431