ZBIRAMO PONUDBE

za nakup nepremičnin. Je to lahko dobra poslovna priložnost? Preverite pogoje in ostale podrobnosti razpisa!
več

JAVNI RAZPISI

Zbiramo zavezujoče ponudbe za odkup terjatev do več različnih družb. Priložnost? Preverite podrobnosti in pogoje odkupa.
več

Leasing

Prek odvisne družbe GB Leasing, d.o.o. omogočamo sklenitev leasinga za različne vrste premičnin - osebna vozila, motorna kolesa, tovorna vozila, plovila, mehanizacijo in ostalo opremo. 
Kontaktirajte nas
sprejemna pisarna, tel: 01 565 99 00