ZBIRAMO PONUDBE

za nakup nepremičnin. Je to lahko dobra poslovna priložnost? Preverite pogoje in ostale podrobnosti razpisa!
več

JAVNI RAZPISI

Zbiramo zavezujoče ponudbe za odkup terjatev do več različnih družb. Priložnost? Preverite podrobnosti in pogoje odkupa.
več

Novice

28.04.2017

1. julija 2017 sprememba Splošnih pogojev o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike

Skladno s 85. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih vas obveščamo, da bomo v Gorenjski banki s 1. julijem 2017 spremenili Splošne pogoje o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike in Dokument z informacijami o nadomestilih, in sicer v delih, ki se nanašajo na Osebne račune.
26.04.2017

1. junija 2017 spreminjamo tarifo nadomestil za plačilne storitve ter obrestno mero za poslovanje na transakcijskem računu za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava

Trenutno veljavna tarifa nadomestil za plačilne storitv ter obrestna mera za poslovanje na transakcijskem računue za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava bo s 1.6.2017 spremenjena.
12.04.2017

Izvajanje plačil med prazniki od 14. do 18. aprila 2017

Petek, 14. aprila 2017, bo v večini držav EU praznik in dela prost dan, zato medbančni plačilni sistemi na ta dan ne bodo delovali. Tudi v Gorenjski banki bomo tako lahko izvrševali le tiste naloge, pri katerih imata plačnik in prejemnik račun odprt v Gorenjski banki.
15.03.2017

Gorenjska banka s 6,3 milijona evrov nerevidiranega čistega dobička

Gorenjska banka je po nerevidiranih podatkih v letu 2016 ustvarila 12,2 milijona evrov dobička iz rednega delovanja in 6,3 milijona evrov čistega dobička. Kapital banke se je povečal za 16,6 milijona na več kot 200 milijonov evrov, kapitalska ustreznost banke pa je bila ob koncu leta 17,9-odstotna.
10.03.2017

"Drago Kos bi zdaj pomagal Miodragu Kostiću" - odziv banke na objavo v časniku Delo

Dne 09. 03. 2017 je bil v časniku Delo na 3. strani objavljen prispevek Suzane Kos, v katerem povzema vsebino pogovora z Dragom Kosom, znotraj tega pa je naveden tudi niz neresničnih in zlonamernih trditev o Gorenjski banki.
09.03.2017

"Sava Re z novimi nadzorniki" - odziv banke na prispevek oddaje 24 ur zvečer

Dne 07. 03. 2017 je bil na programu POP TV, v oddaji 24 ur zvečer, objavljen prispevek, ki se v izhodišču sicer navezuje na aktualna dogajanja v Pozavarovalnici Sava Re, v nadaljevanju pa navaja tudi nekatere nepreverjene in neresnične trditve o Gorenjski banki.
02.03.2017

Poslovalnico Bled bomo preselili

Poslovalnica Bled bo v kratkem začela s poslovanjem na novi lokaciji, v novem trgovskem centru Mercator Kajuhova cesta 1, na Bledu. Zaradi selitve bo poslovalnica v sredo, 8. marca 2017 zaprta.
01.03.2017

1. aprila 2017 spreminjamo splošne pogoje o opravljanju plačilnih storitev ter pogoje, ki se nanašajo na uporabo spletne banke Link c in dnevno nočnega trezorja

Trenutno veljavni pogoji, ki veljajo za za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava bodo s 1.4.2017 delno spremenjeni.
14.02.2017

Prenavljali bomo poslovalnico v Radovljici

Gorenjska banka bo pričela prenavljati poslovalnico na Gorenjski cesti 16, v Radovljici, zato bo poslovalnica v soboto, 18. februarja 2017, zaprta. Predvidoma bodo obnovitvena dela potekala do oktobra 2017.
01.02.2017

1. marca 2017 spreminjamo tarifo nadomestil za plačilne storitve za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava

Trenutno veljavna tarifa nadomestil za plačilne storitve za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava bo s 1.3.2017 delno spremenjena.