Kazalniki uspešnosti

v %

Gorenjska banka

Slovenske banke

2016* 2015 2014 2016* 2015 2014
količnik
kapitalske
ustreznosti
18,82 17,87 16,64 n.p. 21,03 19,44
obrestna
marža
1,79 2,18 2,34 1,85 2,01 2,10
marža finančnega posredništva 2,59 2,95 3,92 3,30 3,14 3,13
donos na
aktivo pred
obdavčitvijo
0,49 0,29 0,17 1,55 0,43 -0,27
donos na
kapital pred
obdavčitvijo
3,66 2,22 1,41 12,98 3,71 -2,69
operativni stroški/
/povpr. aktiva
1,84 1,85 1,71 1,77 1,85 1,71
tržni delež po
bilančni vsoti
3,93 3,88 3,72 - - -
* Kazalniki za prvo polletje 2016. Za slovenske banke so izračuni po lastnem izračunu.