Lastniška struktura

Gorenjska banka kot delniška družba v zasebni lasti posluje od leta 1996 dalje. Delniški kapital Gorenjske banke obsega 387.938 navadnih delnic, ki so v lasti 446 lastnikov.

Največji delničarji Gorenjske banke:  
delničar
število
delnic
delež
(deln. kapital)
1 Sava d.d.* 146.060 37,65 %
2 AIK banka 81.041 20,89 %
3 DUTB D.D. 26.399 6,80 %
4 Zavarovalnica Triglav 15.719 4,05 %
5 Iskratel, d.o.o. 7.533 1,94 %
6 Telekom Slovenije 5.351 1,38 %
7 Domel, d.o.o. 5.331 1,37 %
8 Turistično društvo Lesce 4.752 1,22 %
9 G skupina d.d., v stečaju 3.542 0,91%
10 Merkur d.d., v stečaju 3.389 0,87%
 lastne delnice 32.215 8,3 %
 ostali delničarji 56.606 14,59 %
       SKUPAJ 387.938 100,00 %
* 34.287 delnic Gorenjske banke, d.d., Kranj je družba Sava d.d. prenesla v fiduciarno imetništvo fiduciarja Abanke Vipe, d.d. Ta jih hrani v korist imetnikov obveznic izdajatelja Sava d.d., kot zavarovanje za obveznosti iz obveznic do njihove zapadlosti.