Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
Enkratno Nalozbeno In Gb Zivljenje

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom GB življenje +

Izkoristite dodatne priložnosti za plemenitenje sredstev in pridobite večjo mero varnosti ter izberite dobro naložbo brez visokega tveganja ob sočasnem zavarovanju za primer smrti.

Varčevanje v skladih.

Garancija izplačila.

Davčna ugodnost.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom GB življenje + v Gorenjski banki

Poenostavite varčevalne naložbe, oplemenitite sredstva in si zagotovite varnost.

Nalozveno Zav Fleks

Vse, kar morate vedeti o enkratnem naložbenem življenjskem zavarovanju z delnim jamstvom GB življenje +, še preden se dogovorite za sestanek v eni od poslovalnic Gorenjske banke:

 • Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom GB življenje + je namenjeno vsem, ki želijo investirati v sklade in biti sočasno zavarovani za primer smrti ter so stari med 14 in 80 let,
 • sklenitev se izvede brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe,
 • zagotavlja majhno naložbeno tveganje, saj zavarovanje vključuje garancijo, da bo zavarovalnica po preteku 10 let od začetka zavarovanja skladno z zavarovalnimi pogoji na zahtevo zavarovanca izplačala vrednost premoženja v višini najmanj 70 %,
 • zahteva minimalno premijo v vrednosti 2.000 EUR, plačano ob sklenitvi zavarovanja, in
 • po preteku 10 let opravičuje davek na dobiček.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom GB življenje + se izplača pod naslednjimi pogoji:

• V primeru smrti zavarovane osebe za časa trajanja zavarovanja se upravičencu izplača zavarovalnina v višini 110 % vplačane zavarovalne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, če je starost zavarovane osebe ob sklenitvi do 65 let. Oziroma kot 110 % vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, oziroma je lahko največ 5.000 EUR višja od enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi, če je starost zavarovane osebe ob sklenitvi od 66 let do 80 let.

• Po preteku koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 85 let, jamstvo zavarovalnine preneha, zato se v primeru njene smrti izplača vrednost premoženja na naložbenem računu.

Vzajena Skladi Triglav

• V primeru nezgodne smrti zavarovane osebe v prvih 10 letih od sklenitve zavarovanja se dodatno izplača določen odstotek vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, in sicer:

 • 50 %, če je bil zavarovanec ob sklenitvi star manj kot 65 let oziroma
 • 20 %, če je bil zavarovanec ob sklenitvi starejši od 65 let.

• Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom GB življenje + ima odprto zavarovalno dobo, zato je do naložbenega računa možno dostopati preko predujma ali odkupa. V primeru predujma se del sredstev izplača, zavarovanje pa ostane aktivno, medtem ko se v primeru odkupa izplačajo vsa sredstva, zavarovanje pa prekine.

• Zavarovanje je zasnovano tako, da omogoča enkratna vplačila v določeno kombinacijo sklada z zajamčenim donosom in sklada iz ponudbe skladov Triglav Skladi v posameznih vpisnih obdobjih. V vpisnem obdobju od 15. 7. 2021 do 31. 12. 2021 se vplačana enkratna premija, dogovorjena ob sklenitvi zavarovanja, zmanjšana za vstopne stroške, veže na vrednost enote premoženja (VEP) dveh skladov v naslednjem razmerju:

 • 50 % na VEP Sklada z zajamčenim donosom TZD8, ki ga upravlja Zavarovalnica Triglav, d.d.,
 • 50 % na VEP sklada Triglav Top Brands, ki ga upravlja Triglav Skladi, d.o.o. Naložbe globalnega delniškega sklada Triglav Top Brands so usmerjene v prepoznavna svetovna podjetja (kot so Coca-Cola, Apple, BMW, Google), ki so kapitalsko močna, visoko likvidna, imajo izgrajene vrhunske poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in izplačujejo nadpovprečne dividende. Močne blagovne znamke izkazujejo dolgoročno stabilno in hitrejšo rast prihodkov ter boljšo dobičkonosnost, zato pomenijo manjše finančno tveganje.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica