Link Link c Link Pro Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
garancije evropskih kohezijskih skladov za razvojna posojila

Garancije evropskih kohezijskih skladov za razvojna posojila

Uresničitev vaše razvojne vizije bo lažja z garancijo iz evropskih kohezijskih skladov za razvojna posojila.

Nižje obrestne mere.

Manjše obveze po zavarovanju posojila.

Možnost moratorija na odplačilo glavnice posojila.

Garancija za zavarovanje posojil za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Garancije iz evropskih kohezijskih sredstev omogočajo brezplačno pridobitev zavarovanja za del glavnice razvojnih posojil iz naslova evropskih kohezijskih sredstev.

Za garancije iz evropskih kohezijskih za zavarovanje razvojnih kreditov velja, da:

 • so namenjena zavarovanju dela glavnice razvojnih posojil s poudarkom na spodbujanju raziskav, razvoja ter inovacij,
 • se izdajajo za posojila za nakup novih opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter nakup z njimi povezanih obratnih sredstev;
 • brezplačna pridobitev garancije sodi v krog pomoči podjetjem po načelu “de minimis”,
 • je z njimi mogoče zavarovati nova razvojna posojila od 10.000 EUR dalje,
 • se lahko zavaruje razvojna posojila z ročnostjo od enega do desetih let vendar izključno za dobe polnih let,
 • omogočajo zavarovanje financiranja do 100 % upravičenih stroškov razvojnega projekta (vključujoč DDV), skladno z vsakokrat veljavnimi splošnimi in posebnimi pogoji,
 • posojilojemalec za zavarovano posojilo lahko uveljavlja moratorij na odplačilo glavnice kredita do 1/2 ročnosti kredita.

Garancije so namenjene:

 • zagonskim podjetjem (start-up),
 • samostojnim podjetnikom ter
 • malim in srednje velikim podjetjem.

Pogoji za pridobitev garancije so naslednji:

 • Financirani projekt vključuje naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in z njimi povezana obratna sredstva ter se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje novih dodatnih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Izvajanje projekta se načrtuje v Sloveniji, pri čemer se njegova izvedba lahko prične že pred oddajo vloge, v času oddaje posojilne vloge pa še ni zaključen.
 • Naložba se ne izvaja v izključenih sektorjih, kot jih opredeljujejo vsakokrat veljavni splošni in posebni pogoji kredita,
 • Prosilec še ni dosegel zgornje meje dovoljene pomoči po principu »de minimis«.

Poraba sredstev razvojnih kreditov je mogoča v okviru:

 • povečanja raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve,
 • bistvenega izboljšanja obstoječih proizvodov ali storitev,
 • bistvenih sprememb celotnega proizvodnega procesa obstoječe dejavnosti ali obstoječih proizvodov, procesov ali storitev,
 • veljavnih prioritet Slovenske strategije pametne specializacije ter pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

V sodelovanju

Sid Banka Logo Logo Ekp Strukturni In Investicijski Skladi SloSklad Skladov Logotip April 2018 Ver 2

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica