Kombinacije nezgodnega zavarovanjaKombinacije se med seboj razlikujejo po zavarovanih nevarnostih, zavarovalnih vsotah in po višini zavarovalne premije.

  • Različice A, B in C so namenjene imetnikom osebnih računov in njihovim družinskim članom (partner, otroci nad 14 letom starosti).
  • Različici O1 in O2 sta namenjeni otrokom, mlajšim od 14 let.

 

Vsak ima lahko le eno zavarovalno polico in torej eno od ponujenih kombinacij - A ali B ali C oziroma O1 ali O2 pri otrocih. Če želi skleniti novo zavarovanje, mora obstoječega prekiniti. 
 

  A B C O1 O2
  imetnik računa/partner/otrok nad 14 let otrok do 14 let*
 nezgodna smrt 10.000 12.500 15.000 - -
 trajna invalidnost 20.000 25.000 30.000 15.000 18.000
 izplačilo pri 100 % invalidnosti 20.000 25.000 30.000 30.000 36.000
 dnevno nadomestilo - 5,00 8,00 2,00 3,00
 bolnišnični dan - - 20,00 10,00 20,00
 mesečna premija 2,70 6,10 11,50 1,60 2,40

Pri izplačilu invalidnosti otrok do 14. leta starosti se za vsak odstotek nad 50-odstotno ugotovljeno invalidnostjo izplačajo vsaj 3 % zavarovalne vsote za trajno invalidnost (progresija, klavzula KL-NE-PR 250). 
 

Zavarovanje stopi v veljavo prvega v naslednjem mesecu po sklenitvi zavarovanja.

 

Zavarovalno jamstvo preneha:

  • z dnem, ko zavarovana oseba umre ali postane 100-odstotni invalid oziroma ji je odvzeta poslovna sposobnost,
  • s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko zavarovana oseba pisno prekine zavarovanje ali se ji ukine trajni nalog, prek katerega se plačuje premija oziroma z ukinitvijo osebnega računa.

 

Zavarovalno jamstvo za starejše:

Zavarovancu, ki ima sklenjeno zavarovanje, ob izteku zavarovalnega leta, v katerem je izpolnil 75. leto starosti ne preneha. Če je zavarovanec ob nezgodni starejši kot 75 let, izplača zavarovalnica 50 % od zneska, ki bi ga sicer morala plačati.

“Vsak ima lahko eno zavarovalno polico oziroma eno kombinacijo zavarovanja.”

Prijavite se na koristne nasvete

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam na vpisan e-naslov pošiljamo koristne nasvete, novosti glede bančnih storitev in ugodnosti.

Informacije glede uporabe mojih osebnih podatkov: upravljavec Gorenjska banka d.d., Kranj | pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, DPO | kateri podatki se obdelujejo | pravna podlaga za obdelavo podatkov | namen obdelave podatkov | obdobje hrambe podatkov | prostovoljnost posredovanja podatkov | posredovanje podatkov izven upravljavca | moje pravice | preklic privolitve in posledice | postopek uveljavljanja pravic | varstvo podatkov | več informacij

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.