Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
20191004 101530
4.605 m2

Pobočje pri Kostanjevici, poslovni objekt

Predmet prodaje je do tretje gradbene faze dokončan poslovni objekt vinska klet – vinotoč z gostinskim in nastanitvenim delom in pripadajoče zemljišče.

Dokumentacija

Prodajni prospekt

Opis

 • Objekt je klasificiran kot vinotoč in je dograjen do tretje gradbene faze.
 • Z gradbeno dokumentacijo ne razpolagamo.
 • Začetek gradnje objekta sega v leto 2002.
 • Površina objekta znaša 570,00 m2.
 • Zemljišče predstavlja stavbišče, parkirne in dovozne makadamske površine ter ozelenjene površine. Je asimetrične tlorisne oblike, razgibane
 • konfiguracije in kot celota zaključeno.
 • Nepremičnina ni komunalno opremljena, ima pa možnost priključitve.

Parcelne številke in velikost

 • Zemljišča 167, 305/1, 305/2, 305/3, 307, 308/1 in 308/2 v k.o. 1335 – Oštrc.
 • Skupna velikost 4.605,00 m2, ki se uvrščajo med:

            – G – gozdna območja, 26,00 m2,
            – K2 – druga kmetijska zemljišča, 2.935,00 m2 in
– AT – površine za turizem, 1.579,00 m2.

 • Objekt z ID oznako 1335-733-1 je zasnovan v treh etažah.
 • Nepremičnina se nahaja v enotah urejanja prostora (EUP): OP17/1 in JA10/4.

Splošni pogoji

 • Prodajne aktivnosti vodi nepremičninska družba Imobilia GBK d.o.o.
 • Ponudbo za nakup pošljite v zaprti kuverti na naslov Imobilia GBK d.o.o. Koroška cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom »NE ODPIRAJ – ponudba Pobočje pri Kostanjevici«.
 • Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
 • Prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Izhodiščna prodajna cena

105.000 EUR + DDV

Dodatne informacije in dogovor o  ogledu

T: 04 208 41 86 in 04 208 44 77

E: info@imobilia-gbk.si

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica