Novica

Nadzorni svet potrdil revidirano letno poročilo Gorenjske banke za poslovno leto 2017

Nadzorni svet potrdil revidirano letno poročilo Gorenjske banke za poslovno leto 2017

Nadzorni svet Gorenjske banke je na današnji seji obravnaval revidirano letno poročilo Gorenjske banke za leto 2017. Po dobičkonosnosti in po doseženih stopnjah rasti je bilo za Gorenjsko banko leto 2017 najuspešneje v zadnjem srednjeročnem obdobju.

 

Banka je lani ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega delovanja, kar je za 16 odstotkov več kot v letu 2016. Dobiček pred davki v višini 10,1 milijona evrov je bil v primerjavi z letom prej višji kar za 35 odstotkov, za 3,0 odstotke pa se je glede na leto prej povečal tudi ustvarjeni čisti dobiček. Ta je znašal 6,5 milijona evrov.

 

Obseg poslovanja Gorenjske banke, merjen z bilančno vsoto, se je v letu 2017 povečal za 23,8 odstotka, na 1,87 milijarde evrov. K temu je prispevalo tako skoraj 21-odstotno povečanje vlog, kot tudi rast kreditnega portfelja, ki je bila v letu 2017 kar 19-odstotna. Na obeh področjih, kreditnem in depozitnem, je Gorenjska banka dosegala nadpovprečne stopnje rasti, kar se je odrazilo tudi v močnejšem tržnem položaju.

 

Doseženi poslovni rezultati so opazno presegli načrtovane, pa tudi tiste iz leta 2016. Banka je tako na področju kreditnega kot depozitnega poslovanja rasla hitreje kot slovenski bančni sistem. Povečala je vse ključne kategorije prihodkov, poslovno leto 2017 pa zaključila dobičkonosno ter s stabilnim kapitalskim, likvidnostnim in tržnim položajem.

 

V leto 2018 je Gorenjska banka tako vstopila v dobri poslovni kondiciji in z dobro osnovo za uresničitev zastavljene razvojne strategije, ki predvideva nadzorovano in vzdržno rast v vseslovensko univerzalno banko.

 

Na to kažejo tudi rezultati procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in ustrezne likvidnosti (ILAAP), ki jih je nadzorni svet prav tako obravnaval na današnji seji. Potrdil je ugotovitve, da je banka glede na poslovni model in strateške cilje kapitalsko močna in ustrezno likvidna.

 

Nadzorni svet se je seznanil tudi s potekom formalnih postopkov, vezanih na spremembo v sestavi uprave Gorenjske banke. S 1. aprilom 2018 namreč funkcijo nadomestnega člana oziroma predsednika uprave prevzema dosedanji predsednik nadzornega sveta David Benedek, medtem ko Andrej Andoljšek mandat predsednika uprave z 31. marcem 2018 zaključuje. Njegovo pobudo za predčasni zaključek oziroma sporazumno prekinitev delovnega razmerja je nadzorni svet potrdil že 29. januarja 2018.

Prejšnja novica  
01.03.2018

Spremembe splošnih pogojev in tarife nadomestil pri plačilnih storitvah za pravne osebe

S 1. marcem 2018 v Splošnih pogojih o opravljanju plačilnih storitev in v Tarifi nadomestil za plačilne storitve, ki veljajo za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava, uveljavljamo nekaj sprememb, ki so predvsem formalne.

več
Naslednja novica  
06.04.2018

Gorenjska banka v Mariboru odprla poslovalnico za podjetja

Podjetja, ki imajo sedež v podravski ali pomurski regiji, predstavljajo sorazmerno velik del poslovnega portfelja Gorenjske banke. Predvsem njim je namenjena tudi nova poslovalnica za podjetja, ki jo je Gorenjska banka pred kratkim odprla v Mariboru.

več
Preberite tudi  
30.01.2018

Andrej Andoljšek konec marca zaključuje mandat predsednika uprave Gorenjske banke

Nadzorni svet Gorenjske banke je na seji dne 29. 01. 2018 obravnaval in tudi potrdil pobudo Andreja Andoljška, predsednika uprave Gorenjske banke, za predčasni zaključek mandata in sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

več
 
14.02.2018

6,5 milijona evrov nerevidiranega čistega dobička v letu 2017

Gorenjska banka je po nerevidiranih podatkih v letu 2017 ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega delovanja, oblikovala za 5,5 milijona oslabitev in rezervacij ter dosegla 10,1 milijona dobička pred davki.

več

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 101

OSEBNI BANČNI PAKETI
PREPROSTO. PREGLEDNO. BREZ PRESENEČENJ.
še danes

Bančne storitve, ki jih najpogosteje uporabljate, smo zajeli v štiri različne pakete. Preverite, kateri vam najbolj ustreza.

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.