Novica

Banka Slovenije: Gorenjska banka odpravila potencialni notranji kapitalski primanjkljaj

Banka Slovenije: Gorenjska banka odpravila potencialni notranji kapitalski primanjkljaj

Danes je Gorenjska banka prejela Odločbo, s katero Banka Slovenije ugotavlja, da so bile kršitve, ugotovljene v Odredbi z dne 26. februarja lani, odpravljene.

 

Gorenjska banka je namreč z notranjimi ukrepi in uspešno dokapitalizacijo v celoti odpravila ugotovljeni potencialni kapitalski primanjkljaj ter tako izpolnila zahteve regulatorja.

 

Kot je znano, je Banka Slovenije dne 26. februarja 2015  izdala Odredbo, s katero je Gorenjski banki naložila izvedbo ukrepov za odpravo potencialnega primanjkljaja  notranjega kapitala v višini 58 milijonov evrov. 

Na tej osnovi je Gorenjska banka pripravila in izvedla podroben načrt notranjih ukrepov, s katerimi je do konca leta 2015 ugotovljeni potencialni kapitalski primanjkljaj zmanjšala za 44,9 milijona evrov, preostali del ugotovljenega primanjkljaja pa je odpravila z uspešno izpeljano dokapitalizacijo v skupnem znesku 13 milijonov evrov. 

Banka Slovenije tako v svoji Odločbi, ki jo je izdala 31. marca 2016, ugotavlja, »da so bile kršitve, ugotovljene v Odredbi o odpravi kršitev št. BPH-24.50-026/13-017 z dne 26. 2. 2015, ki jo je Banka Slovenije izdala Gorenjski banki d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, odpravljene.«   

Količnik kapitalske ustreznosti Gorenjske banke je na zadnji dan leta 2015 znašal 17,9 odstotka, ob upoštevanju zneska uspešno izvedene dokapitalizacije pa bi dosegel 19,4 odstotka, kar jo uvršča med banke z višjim deležem kapitala.

Banka tudi sicer posluje uspešno. Po nerevidiranih podatkih je lani ustvarila za 15,8 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja ter 3,2 nerevidiranega čistega dobička. Oblikovala je za 11,6 milijona evrov oslabitev in rezervacij. Delež nedonosnih kreditov je zmanjšala za 7 odstotnih točk; ta je bil ob koncu lanskega leta 17,3-odstoten. Dobra 2,1 milijona evrov čistega dobička pa je banka navkljub nizkim oziroma negativnim obrestnim meram ter šibki kreditni rasti ustvarila tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta. 

Prejšnja novica  
04.04.2016

Tudi mi smo čistili Kranj!

V največji čistilni akciji na Gorenjskem je letos sodelovalo prek štiri tisoč prostovoljcev, ki so bili razporejeni v 43 čistilnih ekip. Med njimi je bila tudi ekipa Gorenjske banke.

več
Naslednja novica  
07.04.2016

Na trgu lizinga odslej aktivna tudi družba GB Leasing

Ponudbeni portfelj Gorenjske banke po novem vključuje tudi leasing premičnin. Zanj se je mogoče dogovoriti na več kot 500 prodajnih mestih po vsej Sloveniji, med drugim tudi pri vseh pooblaščenih trgovcih z vozili BMW. Družba GB Leasing

več
Preberite tudi  
23.05.2016

Na skupščini Gorenjske banke potrjeni vsi predlagani sklepi

Delničarji Gorenjske banke so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem banke v letu 2015, upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico ter potrdili predlog o nerazporeditvi ustvarjenega bilančnega dobička.

več
 
25.02.2016

Nadzorni svet potrdil strategijo razvoja Gorenjske banke v naslednjem srednjeročnem obdobju

Nadzorni svet Gorenjske banke je na danes obravnaval ključne razvojne dokumente Gorenjske banke. Potrdil je letni poslovni načrt banke, finančni načrt banke in skupine za obdobje do leta 2018 ter razvojno strategijo banke v obdobju do leta 2020.

več

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 312

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.