Novica

Nadzorni svet potrdil strategijo razvoja Gorenjske banke v naslednjem srednjeročnem obdobju

Nadzorni svet potrdil strategijo razvoja Gorenjske banke v naslednjem srednjeročnem obdobju

Nadzorni svet Gorenjske banke je na danes obravnaval ključne razvojne dokumente Gorenjske banke. Potrdil je letni poslovni načrt banke, finančni načrt banke in skupine za obdobje do leta 2018 ter razvojno strategijo banke v obdobju do leta 2020.


Gorenjska banka načrtuje, da bo v naslednjem petletnem obdobju tako z organsko rastjo kot s prevzemom sredstev in portfeljev, ki bodo skladni z njeno naložbeno politiko, pa tudi s kapitalskim povezovanjem z drugimi bankami oziroma finančnimi ustanovami, uresničevala strategijo pospešene rasti. Na ta način se bo iz regionalne banke postopoma preobrazila v vseslovensko banko z univerzalnim storitvenim portfeljem, prilagojenim potrebam podjetij in posameznikov.  

Banka bo prek široke poslovne mreže, razvoja uporabniku prilagojenih produktov ter izboljševanja uporabniške izkušnje krepila svojo tržno pozicijo zlasti na segmentu prebivalstva ter malih in srednje velikih podjetij.  Ohranjala bo konzervativno politikovisoke likvidnosti, njena kapitalska ustreznost pa bo prek celotnega obdobja presegala zakonsko predpisano mejo, čemur bo prilagojena tudi dividendna politika banke. 

Gorenjska banka je z uspešno izvedeno dokapitalizacijo v višini 13 milijonov evrov izvedla še zadnjega v nizu ukrepov za odpravo potencialnega kapitalskega primanjkljaja, s čimer si je zagotovila realne možnosti za uresničitev ciljev, ki so postavljeni v smeri pospešenega razvoja in rasti. 

Po nerevidiranih podatkih se je bilančna vsota banke  v letu 2015 malenkost povečala in je konec leta 2015 znašala 1,45 milijarde evrov. Po nerevidiranih podatkih je banka ustvarila 15,8 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja ter oblikovala za 11,6 milijona evrov oslabitev in rezervacij. Nerevidirani čisti dobiček znaša 3,2 milijona evrov (lani 2,0 mio). Banka je v letu 2015 za 7 odstotnih točk zmanjšala delež NPL v portfelju; ta je bil ob koncu leta 17,3-odstoten. Količnik kapitalske ustreznosti banke je na zadnji dan leta 2015 znašal 17,9 odstotka, ob upoštevanju zneska uspešno izvedene dokapitalizacije pa bi dosegel 19,4 odstotka. 

Gorenjska banka je torej v leto 2016 vstopila visoko likvidna in kapitalsko trdna ter z dobro osnovo za uspešno realizacijo finančnih načrtov, poslovnih ciljev in strateških razvojnih projektov.

 

Prejšnja novica  
21.01.2016

Informacija z 29. skupščine Gorenjske banke

Na današnji 29. skupščini Gorenjske banke, ki je bila sklicana na zahtevo dveh delničarjev banke, in sicer Družbe za upravljanje terjatev bank ter Factor banke, delničarji niso sprejeli nobenega predlaganega sklepa.

več
Naslednja novica  
01.03.2016

Prenovljena spletna banka za podjetja

Link c, spletno banko za podjetja, smo temeljito posodobili. Pri tem smo upoštevali najvišje standarde varnosti. Poskrbeli smo za večjo preglednost. Dodali smo nove funkcionalnosti in posodobili izgled.

več
Preberite tudi  
05.04.2016

Banka Slovenije: Gorenjska banka odpravila potencialni notranji kapitalski primanjkljaj

Danes je Gorenjska banka prejela Odločbo, s katero Banka Slovenije ugotavlja, da so bile kršitve, ugotovljene v Odredbi z dne 26. februarja lani, odpravljene.

več
 
07.07.2015

Gorenjska banka v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 3,7 milijona evrov čistega dobička

Gorenjska banka je v letošnjem prvem polletju ustvarila 4,4 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo oziroma 3,7 milijona evrov čistega dobička.

več

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 312

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.