Novica

Dividenda v višini 13,28 evra na delnico

Dividenda v višini 13,28 evra na delnico

Na skupščini Gorenjske banke so bili danes sprejeti vsi predlagani sklepi, vključno s predlogom razdelitve ugotovljenega bilančnega dobička, po katerem se delničarjem izplača dividendo v višini 13,28 evra na delnico.

 

Kranj, 30. avgusta — Gorenjska banka je v letu 2016 ustvarila 6.298.756,24 evra čistega dobička. Bilančni dobiček, ki poleg čistega dobička iz leta 2016 vključuje tudi zadržani dobiček, je ugotovljen v višini 6.784.017,01 evra. Po sklepu skupščine se bilančni dobiček v višini 4.724.001,44 evra razdeli delničarjem, preostali bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2016 v višini 2.060.015,57 evra pa ostane nerazporejen.

 

Skupščina, na kateri je bilo prisotnih 59,9 odstotka delnic s pravico do glasovanja, se je seznanila tudi z Letnim poročilom banke, upravi in nadzornemu svetu pa je za poslovno leto 2016 podelila razrešnico. 
 

Gorenjska banka je sicer v letu 2016 ustvarila 13,4 milijona evrov dobička iz rednega delovanja. Oblikovala je za 5,9 milijona evrov oslabite in rezervacij, poslovno leto pa tako sklenila s 6,3 milijona evri čistega dobička. Kapital je v letu 2016 povečala za 16,6 milijona na več kot 200 milijonov evrov. Povečala je tudi obseg poslovanja, merjen z bilančno vsoto, in sicer za 4,3 odstotka na 1,51 milijarde evrov. 
 

Tudi v letošnjem letu je Gorenjska banka pri doseganju ciljnih stopenj rasti in načrtovanih ključnih kazalnikov poslovanja zelo uspešna. V prvem polletju je tako ustvarila 5,3 milijona evrov dobička iz rednega delovanja in 3,6 milijona evrov čistega dobička. Ohranja visoko, 17,1-odstotno kapitalsko ustreznost. 

 

Bilančno vsoto je v prvem polletju 2017 povečala za 13,2 odstotka na 1,71 milijarde evrov. Rast je zabeležila tako pri obsegu kreditnih poslov, ki so se v letošnjem letu povečali za 4 odstotke, kot pri obsegu vlog, kjer je v letošnjem prvem polletju zabeležila 12-odstotno rast. Tako na segmentu kreditiranja kot na segmentu vlog  Gorenjska banka krepi tržni delež. Ohranja tudi položaj enega vodilnih domačih ponudnikov leasinga vozil in opreme.

Prejšnja novica  
08.08.2017

3,6 milijona evrov dobička v prvem polletju

Gorenjska banka je v prvem polletju 2017 ustvarila 5,3 milijona evrov dobička iz rednega delovanja in 3,6 milijona evrov čistega dobička. Kapitalska ustreznost banke ostaja visoka, kar 17,1-odstotna.

več
Naslednja novica  
08.09.2017

Pridružite se nam na konferenci ZPFS!

Tradicionalna letna Konferenca Združenja poslovnih finančnikov, namenjena je pregledu najbolj aktualnih tematik s področja poslovnih financ, bo letos v Portorožu na sporedu 14. in 15. septembra.

več
Preberite tudi  
23.05.2016

Na skupščini Gorenjske banke potrjeni vsi predlagani sklepi

Delničarji Gorenjske banke so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem banke v letu 2015, upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico ter potrdili predlog o nerazporeditvi ustvarjenega bilančnega dobička.

več
 
26.07.2017

31. skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj

Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj na podlagi 14. člena Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj sklicuje 31. skupščino Gorenjske banke d.d., Kranj, ki bo dne 30. 8. 2017 ob 12. uri v sejni sobi št. 15 Mestne občine Kranj.

več

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 101

OSEBNI BANČNI PAKETI
PREPROSTO. PREGLEDNO. BREZ PRESENEČENJ.
še danes

Bančne storitve, ki jih najpogosteje uporabljate, smo zajeli v štiri različne pakete. Preverite, kateri vam najbolj ustreza.

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.