Novica

Po 32. skupščini Gorenjske banke

Po 32. skupščini Gorenjske banke

Delničarji Gorenjske banke so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem banke v letu 2017 in potrdili predlog po katerem se del ustvarjenega dobička v višini dobrih 658 tisoč evrov razdeli kot dividenda.

 

Gorenjska banka je poslovno leto 2017 sklenila s pozitivnim poslovnim izidom. Bilančni dobiček v višini 658.087,55 evra se razdeli delničarjem, kar pomeni da dividenda znaša 1,85 evra na delnico in se upravičencem izplača najkasneje do 20. septembra. Preostali bilančni dobiček v višini 6.961.056,48 evra ostane zadržan in bo namenjen za druge obremenitve.

 

Skupščina se je seznanila tudi z Letnim poročilom banke, upravi in nadzornemu svetu pa je za poslovno leto 2017 podelila razrešnico.

 

Gorenjska banka je sicer v letu 2017 ustvarila 15,6 mio evrov  dobička iz rednega delovanja. Oblikovala je za 5,5 mio evrov oslabitev in rezervacij, poslovno leto pa sklenila s 6,5 mio evrov čistega dobička. Večji je tudi obseg poslovanja, merjen z bilančno vsoto, in sicer za 23,8%. K temu je prispevalo tako skoraj 21-odstotno povečanje vlog, kot tudi rast kreditnega portfelja. Na obeh področjih, kreditnem in depozitnem, je Gorenjska banka dosegala nadpovprečne stopnje rasti, kar se je odrazilo tudi v močnejšem tržnem položaju.

 

Tudi v prvem polletju letošnjega leta je Gorenjska banka pri doseganju ciljnih stopenj rasti in načrtovanih ključnih kazalnikov poslovanja uspešna. Realizirani neto dobiček znaša 11,4 mio evrov. Banka ohranja tudi položaj enega vodilnih domačih ponudnikov leasinga vozil in opreme. Kapitalska ustreznost in likvidnostna pozicija banke ostajata na visokih nivojih.

 

Na predlog AIK Banke pa so bili imenovani trije novi člani nadzornega sveta banke. 5-letni mandat so pridobili dr. Jurij Bajec, Vladimir Sekulić in Tim Umberger.

Prejšnja novica  
28.06.2018

Informacija o vložitvi nasprotnih predlogov

Na podlagi določil 300. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava Gorenjske banke d.d., Kranj objavlja nasprotna predloga sklepov k 4. in 5. točki sklica 32. skupščine Gorenjska banke d.d., Kranj.

več
Naslednja novica  
31.07.2018

S 1.8.2018 in 1.10.2018 spreminjamo dokument z informacijami o nadomestilih

Skladno s 85. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih vas obveščamo, da bomo v Gorenjski banki dopolnili Dokument z informacijami o nadomestilih, ki je Sestavni del Splošnih pogojev o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike in sicer v delih.

več

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 312

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.