Novica

Rezultati ponudbe novih delnic Gorenjske banke d.d., Kranj

Rezultati ponudbe novih delnic Gorenjske banke d.d., Kranj

Ponudba novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj je bila uspešna. Vpisanih in vplačanih je bilo vseh 56.522 novih delnic izdajatelja, in sicer po ceni 230,00 EUR za novo delnico oziroma v skupni emisijski vrednosti 13.000.060,00 evrov.

 

Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj v zvezi s ponudbo novih rednih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic izdajatelja Gorenjska banka d.d., Kranj, ki z obstoječimi delnicami izdajatelja z oznako GBKR in ISIN kodo SI0021109630 tvorijo isti razred, ki je potekala skladno s »Prospektom  za ponudbo novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, Kranj, 4. 12. 2015«, katerega ga je za ponudbo novih delnic v RS potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo, št. 40200-9/2015-4 z dne 10. 12. 2015 in v skladu s sklepom uprave izdajatelja z dne 02. 12. 2015 o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki iz naslova odobrenega kapitala ter dopolnilnim sklepom uprave z dne 15. 12. 2015 o določitvi emisijskega zneska ene nove delnice, h katerima je dal soglasje tudi nadzorni svet izdajatelja,  javnost obvešča o rezultatih ponudbe novih delnic.

 

Ponudba novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj je bila uspešna, saj je bilo v okviru ponudbe novih delnic vpisanih in vplačanih vseh 56.522 novih delnic izdajatelja, in sicer po ceni 230,00 EUR za 1 novo delnico in v skupni emisijski vrednosti 13.000.060,00 EUR. 

 

Vlagatelji so vpisovali nove delnice izdajatelja v dveh vpisnih krogih, in sicer v času od vključno 16. 12. 2015 od 9. ure CET (pričetek obeh vpisnih krogov) do vključno 31. 12. 2015 do 12. ure CET (zaključek prvega vpisnega kroga) oz. do vključno 06. 01. 2016  do 12. ure CET (zaključek drugega vpisnega kroga), pri čemer se je rok vplačila za Velikega vlagatelja skladno s Prospektom in obvestilom o preliminarni dodelitvi novih delnic iztekel dne 08. 01. 2016. 

 

Pri vpisu novih delnic je prišlo do prevpisa ponujenih delnic, zaradi česar se je uprava v okviru diskrecijske pravice odločila, da se vsem Obstoječim delničarjem in Malim vlagateljem nove delnice dodelijo v količini, ki so jih ti vlagatelji vpisali in vplačali, Velikemu vlagatelju pa so se dodelile nove delnice v količini, ki jo je ta vlagatelj vpisal, zmanjšani za število prevpisanih novih delnic.

 

Dodelitev skupno 56.522 novih delnic v skupni emisijski vrednosti 13.000.060,00 EUR je tako glede na kategorije vlagateljev naslednja:

Vlagatelji prvega vpisnega kroga, to so Obstoječi delničarji oz. vlagatelji, ki so nove delnice vpisali in vplačali na podlagi prenesene prednostne pravice Obstoječih delničarjev: 

2.669 novih delnic v skupni emisijski vrednosti 613.870,00 EUR, kar predstavlja 4,7 % vseh novih delnic, ki so bile predmet ponudbe.

 

Vlagatelji drugega vpisnega kroga:

Mali vlagatelji:

85 novih delnic v skupni emisijski vrednosti 19.550,00 EUR, kar predstavlja 0,2 % novih delnic, ki niso bile dodeljene upravičenim vlagateljem prvega vpisnega kroga. Malim vlagateljem so bile tako dodeljene vse nove delnice, ki so jih ti vpisali in vplačali znotraj drugega vpisnega kroga.

Veliki vlagatelj:

53.768 novih delnic v skupni emisijski vrednosti 12.366.640,00 EUR,  kar predstavlja 99,8 % vseh novih delnic,vpisanih s strani Velikega vlagatelja znotraj drugega vpisnega kroga oz. 99,8 % vseh novih delnic, ki niso bile dodeljene upravičenim vlagateljem prvega vpisnega kroga. 

Družba je tako s ponudbo novih delnic zbrala 13.000.060,00 EUR, kolikor znaša skupni emisijski znesek vseh ponujenih novih delnic in kar predstavlja dejanski bruto izkupiček ponudbe novih delnic. 
 
Nove delnice bodo najprej vpisane v sodni register, nato pa še izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., z oznako GBKR in ISIN kodo SI0021109630, in sicer z vpisom na račune nematerializiranih vrednostnih papirjev vlagateljev, katerim so bile nove delnice dodeljene. 

Navedeni postopki so v veliki meri odvisni od zunanjih institucij, zaradi česar ni mogoče določiti njihovega natančnega časovnega okvirja, pričakuje pa se, da bodo nove delnice izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., predvidoma še v mesecu januarju 2016. 

To obvestilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d.


Kranj, 11. 1. 2016 
Gorenjska banka d.d., Kranj
Uprava banke

Prejšnja novica  
04.01.2016

Rezultati prvega vpisnega kroga ponudbe novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj

Gorenjska banka d.d., Kranj obvešča javnost o rezultatih prvega kroga ponudbe novih delnic, ki se je zaključil 31. decembra 2015.

več
Naslednja novica  
21.01.2016

Informacija z 29. skupščine Gorenjske banke

Na današnji 29. skupščini Gorenjske banke, ki je bila sklicana na zahtevo dveh delničarjev banke, in sicer Družbe za upravljanje terjatev bank ter Factor banke, delničarji niso sprejeli nobenega predlaganega sklepa.

več
Preberite tudi  
04.01.2016

Rezultati prvega vpisnega kroga ponudbe novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj

Gorenjska banka d.d., Kranj obvešča javnost o rezultatih prvega kroga ponudbe novih delnic, ki se je zaključil 31. decembra 2015.

več
 
15.12.2015

Določitev končne emisijske (ponudbene) cene novo izdane delnice in maksimalnega števila ponujenih novih delnic Gorenjske banke d.d., Kranj

Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj je v soglasju z nadzornim svetom določila končno emisijsko (ponudbeno) ceno ene nove delnice izdajatelja, in sicer v višini 230,00 EUR.

več

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 312

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.