Novica

Rezultati prvega vpisnega kroga ponudbe novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj

Rezultati prvega vpisnega kroga ponudbe novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj

Gorenjska banka d.d., Kranj obvešča javnost o rezultatih prvega kroga ponudbe novih delnic, ki se je zaključil 31. decembra 2015.

 

Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj v zvezi s ponudbo novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, ki poteka na podlagi Prospekta za ponudbo novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, Kranj, 4. 12. 2015, ki ga je za ponudbo novih delnic v RS potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo, št. 40200-9/2015-4 z dne 10. 12. 2015, obvešča javnost o rezultatih prvega vpisnega kroga ponudbe novih delnic, ki se je zaključil dne 31. 12. 2015 ob 12. uri CET.

V prvem vpisnem krogu, ki je trajal od vključno 16. 12. 2015 od 9. ure CET do vključno 31. 12. 2015 do 12. ure CET, so lahko nove delnice na podlagi prednostne pravice vpisovali le Obstoječi delničarji, t.j. osebe, ki so bile v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., evidentirane kot delničarji Gorenjske banke d.d., Kranj konec dneva na dan 2. 12. 2015, oz. osebe, na katere je bila prednostna pravica Obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic veljavno prenesena. Obstoječi delničarji so imeli prednostno pravico do vpisa delnic sorazmerno svoji udeležbi v osnovnem kapitalu izdajatelja na dan 2. 12. 2015.

 

  • V prvem vpisnem krogu je 5 vlagateljev vpisalo in vplačalo 2.669 novih delnic v skupni emisijski vrednosti 613.870 EUR, kar predstavlja 4,7 odstotka vseh novih delnic, ki so predmet ponudbe.
  • Rezultati prvega vpisnega kroga pomenijo, da je v drugem vpisnem krogu za Male in Velike vlagatelje na voljo do 53.853 novih delnic (v nadaljevanju: »preostale nove delnice«) v skupni emisijski vrednostinajveč 12.386.190 EUR.

 

Drugi vpisni krog že poteka, in sicer se je pričel 16. 12. 2015 ob 9. uri CET in traja do vključno 06. 01. 2016 do 12. ure CET. V drugem vpisnem krogu lahko nove delnice vpisujejo Mali vlagatelji in Veliki vlagatelji (kar vključuje tudi Obstoječe delničarje, ki lahko nove delnice vpisujejo bodisi kot Mali vlagatelji bodisi kot Veliki vlagatelji). 


Mali vlagatelji morajo vplačati vpisane nove delnice ob oz. po vpisu, vendar najkasneje do dne 06. 01. 2016. 

Veliki vlagatelji morajo vplačati dodeljene nove delnice predvidoma do vključno 08. 01. 2016 oz. v skladu s pozivom k vplačilu dodeljenih novih delnic, kot bo izhajalo iz Preliminarnega obvestila o dodelitvi novih delnic, ki je predvidoma načrtovano na dan 07. 01. 2016. 

Nadaljnje aktivnosti v ponudbi novih delnic bodo predvidoma potekale skladno z naslednjim razporedom:

 

Drugi krog vpisovanja novih delnic izdajatelja in rok za vplačilo vpisanih delnic s strani Malih vlagateljev od 16. 12. 2015 od 9. ure CET do 06. 01. 2016 do 12. ure CET
Preliminarno obvestilo o dodelitvi novih delnic Upravičenim vlagateljem drugega kroga in poziv k vplačilu teh delnic predvidoma dne 07. 01. 2016
Rok za vplačilo Velikih vlagateljev iz drugega vpisnega kroga, ki so bili pozvani k vplačilu novih delnic predvidoma dne 08. 01. 2016 oz. v skladu s pozivom k vplačilu
Objava Rezultata ponudbe in Obvestilo vlagateljem o številu dodeljenih delnic na dan ali okoli dne 11. 01. 2016
Podaja vloge za vpis povečanja osnovnega kapitala izdajatelja v sodni register predvidoma v mesecu januarju 2016
Podaja naloga na KDD za izdajo novih delnic v nematerializirani obliki z vpisom na Trgovalne račune vlagateljev po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register, predvidoma v mesecu januarju 2016
Izdaja delnic v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD in vpis na Trgovalne račune vlagateljev predvidoma v mesecu januarju 2016

Vir: Prospekt


Podrobnejše informacije o ponujenih delnicah in ponudbi novih delnic, vključno s pravili dodelitve preostalih novih delnic med Male in Velike vlagatelje, so v Prospektu, ki je od 10. 12. 2015 dalje objavljen na spletni strani izdajatelja, http://www.gbkr.si/ in pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., http://www.alta.si, v tiskani obliki pa je v času trajanja vpisa novih delnic brezplačno na voljo tudi v prostorih na sedežu izdajatelja, in sicer na naslovu Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, in na vseh vpisnih mestih. Vlagatelji naj ne sprejmejo odločitve o vpisu oz. vplačilu novih delnic zgolj na podlagi tega obvestila, pač pa preučitvi celotnega Prospekta.

To obvestilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si).

Kranj, 4. 1. 2016 
Gorenjska banka d.d., Kranj
Uprava banke

Prejšnja novica  
18.12.2015

29. skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj

Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj na zahtevo delničarjev Družba za upravljanje terjatev banke d.d. in Factor banka d.d. sklicuje 29. Skupščino Gorenjske banke d.d., Kranj.

več
Naslednja novica  
11.01.2016

Rezultati ponudbe novih delnic Gorenjske banke d.d., Kranj

Ponudba novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj je bila uspešna. Vpisanih in vplačanih je bilo vseh 56.522 novih delnic izdajatelja, in sicer po ceni 230,00 EUR za novo delnico oziroma v skupni emisijski vrednosti 13.000.060,00 evrov.

več
Preberite tudi  
11.01.2016

Rezultati ponudbe novih delnic Gorenjske banke d.d., Kranj

Ponudba novih delnic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj je bila uspešna. Vpisanih in vplačanih je bilo vseh 56.522 novih delnic izdajatelja, in sicer po ceni 230,00 EUR za novo delnico oziroma v skupni emisijski vrednosti 13.000.060,00 evrov.

več
 
15.12.2015

Določitev končne emisijske (ponudbene) cene novo izdane delnice in maksimalnega števila ponujenih novih delnic Gorenjske banke d.d., Kranj

Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj je v soglasju z nadzornim svetom določila končno emisijsko (ponudbeno) ceno ene nove delnice izdajatelja, in sicer v višini 230,00 EUR.

več

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 312

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.