Novica

Odziv banke na trditve, objavljene v oddaji 24 ur zvečer

Odziv banke na trditve, objavljene v oddaji 24 ur zvečer

Dne 07. 03. 2017 je bil na programu POP TV, v oddaji 24 ur zvečer, objavljen prispevek, ki se v izhodišču navezuje na dogajanja v Pozavarovalnici Sava Re, v nadaljevanju pa navaja tudi nekatere nepreverjene in neresnične trditve o Gorenjski banki.

Uprava in nadzorni svet Gorenjske banke predvsem odločno zavračata navedbe o »domačijskem poslovanju banke« in »vplivu določenih interesov pri podeljevanju kreditov«. Gre za neosnovana in zlonamerna namigovanja, ki nimajo nikakršne podlage v sistemu upravljanja banke in v dejanskih rezultatih poslovanja.

Gorenjska banka kot edina od domačih bank, ki so bile konec leta 2013 vključene v obremenitvene teste in pregled kakovosti aktive, kljub zahtevani dokapitalizaciji v višini 328 milijonov evrov ni potrebovala državne pomoči. Nasprotno, banka je v začetku leta 2014 pod novim vodstvom pripravila obsežen program ukrepov za prestrukturiranje banke, ki je bil usmerjen v izboljšanje poslovanja, nadgradnjo sistemov upravljanja s tveganji  in krepitev kapitalske ustreznosti, ta program pa je ob rednem nadzoru s strani nadzornega sveta in Banke Slovenije uspešno zaključila v januarju 2016. Kapitalska ustreznost banke je tako od 13,4 odstotka, kolikor je znašala konec leta 2013, do konca leta 2016 narasla na 17,9 odstotka . 

Obenem je banka v letu 2016 ohranila tržni delež in povečala bilančno vsoto na 1,51 milijarde evrov, čisti dobiček pa na  6,4 milijona evrov. 

Banka uspešno nadaljuje s prestrukturiranjem kreditnega portfelja s ciljem večje razpršenosti naložb in zniževanja kreditnih tveganj. Pomembne spremembe dosega pri zniževanju obsega nedonosnih posojil, saj je v zadnjih treh letih prestrukturirala večino problematičnega portfelja. Delež nedonosnih posojil se je od konca leta 2013 do konca leta 2016 s 24,8 odstotka znižal na 11,3 odstotka. 

V lanskem letu je banka z uvedbo novih produktov, predvsem leasinga premičnin, pomembno razširila segment strank in ponudbeni portfelj. Z nadgradnjo sistema korporativnega upravljanja, boljšim obvladovanjem tveganj in doslednim nadzorom nad stroški se krepi tudi procesna učinkovitost banke. 

Nerazumljivo je tudi vztrajno povezovanje banke in aktualnega vodstva banke s t. i. »gorenjsko navezo«, ki jo je v omenjenem prispevku prav tako zaslediti. Ta že v časovnem smislu sodi v drugo, preteklo obdobje, zato bi bilo vsebinsko bolj korektno morebitni komentar v zvezi s tem pridobiti od posameznikov, ki so v organih banke delovali v mandatih, ki ustrezajo omenjenemu preteklemu časovnemu obdobju. Danes pa so ključne aktivnosti vodstva banke usmerjene izključno v izboljšanje dobičkonosnosti poslovanja, doseganje srednjeročnih strateških ciljev in krepitev stabilnosti banke v zahtevnih gospodarskih razmerah.

Prejšnja novica  
01.03.2017

1. aprila spreminjamo pogoje poslovanja na področju plačilnih in drugih storitev

Spremenili se bodo splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev ter pogoje, ki se nanašajo na uporabo spletne banke Link c in dnevno nočnega trezorja

več
Naslednja novica  
10.03.2017

"Drago Kos bi zdaj pomagal Miodragu Kostiću" - odziv na objavo v časniku Delo

Dne 09. 03. 2017 je bil v časniku Delo na 3. strani objavljen prispevek Suzane Kos, v katerem povzema vsebino pogovora z Dragom Kosom, znotraj tega pa je naveden tudi niz neresničnih in zlonamernih trditev o Gorenjski banki.

več

Imate vprašanje?
Pišite nam.

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam z namenom odgovora na vaše vprašanje pišemo na vpisan e-naslov ali vas pokličemo na vpisano telefonsko številko.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 101

Odprite račun
pri Gorenjski banki
še danes

Pot do osebnega bančnega računa je enostavnejša kot se zdi na prvi pogled. Povsem nov bančni račun pri nas lahko naročite kar prek spleta.

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.