Dejavnost

opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev

Gorenjska banka d.d., Kranj ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2).

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Opravlja lahko naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2:

 

  1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;
  2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: potrošniške kredite, hipotekarne kredite, odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring), financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); 
  3. finančni zakup (lizing, najem);
  4. plačilne storitve; 
  5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke; 
  6. izdajanje garancij in drugih jamstev; 
  7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, z instrumenti denarnega trga s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 
  8. druge storitve, povezane s hrambo; 
  9. oddajanje sefov.


Banka lahko opravlja tudi dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2, in sicer posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, ter trženje enot investicijskih skladov.

 

 

seznam kontokorentnih bank

Prijavite se na koristne nasvete

Z vnosom e-naslova ali telefonske številke se strinjate, da vam pošljemo odgovor ali vas pokličemo in vas obveščamo o novostih

Morda vas zanima tudi: Vodstvo Vodstvo
  Vrednote in načela Vrednote in načela
Predpis FATCA Predpis FATCA

Začnite z uresničevanjem
vaših želja zdaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 101

Oglejte si tudi:

Lastniška struktura Lastniška struktura
Družbena odgovornost Družbena odgovornost
Sporočila banke Sporočila banke
Vodstvo Vodstvo

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.