Dejavnost

opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev

Gorenjska banka d.d., Kranj ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2).

Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Opravlja lahko naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2:

 

  1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;
  2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: potrošniške kredite, hipotekarne kredite, odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring), financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); 
  3. finančni zakup (lizing, najem);
  4. plačilne storitve; 
  5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke; 
  6. izdajanje garancij in drugih jamstev; 
  7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, z instrumenti denarnega trga s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 
  8. druge storitve, povezane s hrambo; 
  9. oddajanje sefov.


Banka lahko opravlja tudi dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2, in sicer posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, ter trženje enot investicijskih skladov.

 

 

seznam kontokorentnih bank

Prijavite se na koristne nasvete

Z vnosom e-naslova ali telefonske številke se strinjate, da vam pošljemo odgovor ali vas pokličemo in vas obveščamo o novostih

Morda vas zanima tudi: Vodstvo Vodstvo
  Vrednote in načela Vrednote in načela
Predpis FATCA Predpis FATCA

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 101

Oglejte si tudi:

Lastniška struktura

Lastniška struktura

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Sporočila banke

Sporočila banke

Vodstvo

Vodstvo

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.