Javne dražbe in razpisi

 

1. Javna dražba za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča

 

Dražba za zemljišče v naselju Vodice v občini Vodice pri Ljubljani v postopku izvršbe nad dolžnikom MIRNAREKA trgovina in storitve d.o.o. Dražba bo potekala 21.09.2020 ob 10 uri v razpravni dvorani št. 115 Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana. Pogoj dražbe je plačilo varščine v višini 3.000,00 EUR, najkasneje do dne 16.9.2020 na TRR: SI 56 01100-6000035816, sklic 00 000150030218, upoštevajo se še ostali pogoji kot izhaja iz odredbe o prodaji opr.št. I 302/2018 z dne 15.7.2020. Izklicna cena: 27.000 EUR.

 

2. Razpis prve javne dražbe z zviševanjem izklicne cene
 

Na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. St 1949/2019 z dne 15.7.2020 in 334. člena ZFPPIPP, stečajna upraviteljica v stečajnem postopku nad BOMA TRANS d.o.o. – v stečaju, Alpska cesta 43, Lesce, objavljamo RAZPIS PRVE JAVNE DRAŽBE z zviševanjem izklicne cene dne 18.9.2020 ob 11.00 uri na naslovu Slovenska 56, Ljubljana. Predmet prodaje je parcela 2164 246/432 do celote (1/1).
 

Izklicna cena: 172.000 EUR

Čas dražbe: 18. 09. 2020 ob 11:00 uri

Znesek varščine in številka transakcijskega računa: Varščina znaša 17.200,00 EUR.

Varščino morajo dražitelji plačati na fiduciarni račun stečajnega dolžnika, SI56 6400 0952 4021 738, odprt pri Primorski hranilnici d.d.
Javne dražbe se lahko udeleži samo tisti, ki najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plača varščino. Pred začetkom dražbe mora dražitelj predložiti s strani banke potrjeno dokazilo o plačilu varščine.
Kot namen plačila naj se navede »plačilo varščine«.

 

Ogled premoženja, ki je predmet prodaje: Za informacije v zvezi z ogledom in nepremičnino, ki je predmet prodaje, lahko zainteresirani kupci pišejo na naslov odvetnica@pusenjak.eu.
 

3. Javna dražba premoženja stečajnega dolžnika ERA GOOD d.o.o. – v stečaju (St 2624/2017):

 

Predmet prodaje sta nepremično in premično premoženje Gre za javno dražbo z zviševanjem izklicne cene, določene v višini 360.000 EUR. Varščina znaša 18.000 EUR (plačilo en delovni dan pred javno dražbo). Javna dražba za prodajo Predmeta prodaje bo potekala dne 09.10.2020 ob 10.00 uri v prostorih upravitelja na naslovu Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana.

“Informacije o javnih razpisih in dražbah premoženja, ki je predmet postopkov unovčevanja zavarovanj Gorenjske banke.”

Prijavite se na koristne nasvete

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam na vpisan e-naslov pošiljamo koristne nasvete, novosti glede bančnih storitev in ugodnosti.

Informacije glede uporabe mojih osebnih podatkov: upravljavec Gorenjska banka d.d., Kranj | pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, DPO | kateri podatki se obdelujejo | pravna podlaga za obdelavo podatkov | namen obdelave podatkov | obdobje hrambe podatkov | prostovoljnost posredovanja podatkov | posredovanje podatkov izven upravljavca | moje pravice | preklic privolitve in posledice | postopek uveljavljanja pravic | varstvo podatkov | več informacij

Morda vas zanima tudi: Če kupujete nepremičnino, ne začnite s pregledovanjem nepremičninskih oglasov. Če kupujete nepremičnino, ne začnite s pregledovanjem nepremičninskih oglasov.
  Nakup prvovrstnega zemljišča ali poslovnega objekta je lahko izvrstna poslovna priložnost. Nakup prvovrstnega zemljišča ali poslovnega objekta je lahko izvrstna poslovna priložnost.

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

Oglejte si tudi:

Lastniška struktura

Lastniška struktura

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Sporočila banke

Sporočila banke

Vodstvo

Vodstvo

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.