LASTNIŠKA STRUKTURA

 

Gorenjska banka kot delniška družba v zasebni lasti posluje od leta 1996 dalje.
Delniški kapital Gorenjske banke obsega 387938 navadnih delnic, ki so v lasti 1 lastnika in sklada lastnih delnic

Delničar
Število
delnic
Delež
(delniški kapital)
AIK banka
355723
91,7%
lastne delnice
32215
8,3%

SPOROČILA BANKE

  • S 1. januarjem 2020 spreminjamo Splošne pogoje o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike Več
  • Vlagajte s 50 % nižjimi vstopnimi stroški Več
  • Preklopite na varno, hitro in enostavno bančno poslovanje s prenovljeno mobilno banko Link m Več
  • Spremembe nekaterih pogojev poslovanja za pravne osebe Več
  • Še hitrejša plačila do 25 € Več

Kodeks poslovne etike

povzema skupek vrednot in načel, ki predstavljajo vodila ravnanja zaposlenih v Gorenjski banki do sodelavcev, partnerjev in strank.

Vizitka

Gorenjska banka d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 1, p.p. 147
SI-4000 Kranj

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.