LASTNIŠKA STRUKTURA

 

Gorenjska banka kot delniška družba v zasebni lasti posluje od leta 1996 dalje.
Delniški kapital Gorenjske banke obsega 387938 navadnih delnic, ki so v lasti 1 lastnika in sklada lastnih delnic

Delničar
Število
delnic
Delež
(delniški kapital)
AIK banka
355723
91,7%
lastne delnice
32215
8,3%

SPOROČILA BANKE

  • Brezplačna pristopnina za mobilno banko Več
  • Kako s faktoringom izboljšati bilančno oceno? Več
  • Sprememba splošnih pogojev o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike Več
  • Sprememba tarife nadomestil za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava Več
  • Spremenjen delovni čas poslovanja Več

Kodeks poslovne etike

povzema skupek vrednot in načel, ki predstavljajo vodila ravnanja zaposlenih v Gorenjski banki do sodelavcev, partnerjev in strank.

Vizitka

Gorenjska banka d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 1, p.p. 147
SI-4000 Kranj

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.