LASTNIŠKA STRUKTURA

 

Gorenjska banka kot delniška družba v zasebni lasti posluje od leta 1996 dalje.
Delniški kapital Gorenjske banke obsega 387938 navadnih delnic, ki so v lasti 1 lastnika in sklada lastnih delnic

Delničar
Število
delnic
Delež
(delniški kapital)
AIK banka
355723
91,7%
lastne delnice
32215
8,3%

SPOROČILA BANKE

  • Izvedeni finančni instrumenti Več
  • Vlagajte s 50% nižjimi vstopnimi stroški do 15. 3. 2021 Več
  • Spreminjamo Tarifo nadomestil za plačilne storitve za potrošnike Več
  • Spreminjamo tarifo nadomestil za plačilne storitve za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava Več
  • Prenehanje gotovinskega poslovanja z določenimi tujimi valutami Več

Kodeks poslovne etike

povzema skupek vrednot in načel, ki predstavljajo vodila ravnanja zaposlenih v Gorenjski banki do sodelavcev, partnerjev in strank.

Vizitka

Gorenjska banka d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 1, p.p. 147
SI-4000 Kranj

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.