Moratorij

Možnost odloga plačila kredita do 12 mesecev

Moratorij

V primeru oteženega odplačevanja kredita zaradi epidemije koronavirusa lahko zaprosite za odlog plačila obveznosti do 12 mesecev.

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

Če ste se zaradi posledic epidemije koronavirusa znašli v položaju oteženega odplačevanja vaših obveznosti iz naslova kreditne pogodbe, lahko na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUPOK) zaprosite za odlog pri odplačevanju.

 

Do odloga so upravičeni kreditojemalci, ki so državljani RS s stalnim bivališčem v RS. Odlog za odplačilo kreditnih obveznosti velja za obdobje maksimalno 12 mesecev ob pogoju, da kreditojemalec dokaže, da je bil njegov prihodek zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo virusa zmanjšan v taki meri, da ne more zagotavljati rednega odplačila kredita.

 

Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti iz kreditne pogodbe do izteka obdobja odloga; to pomeni, da v času trajanja moratorija ne odplačujete ne glavnice in ne obresti. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za obdobje trajanja odloga plačila, ki je maksimalno 12 mesecev; torej, v primeru, da zaprosite za odlog od odplačevanja za 12 mesecev, se vam za 12 mesecev tudi podaljša odplačilo kredita.

 

V primeru, da se odločite za odlog plačila kredita, morate izpolniti in podpisati vlogo za odlog po interventnem ukrepu in priložiti opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, ki onemogočajo redno odplačevanje kredita. Podpisano vlogo s celotno dokumentacijo pošljete v banko na e-naslov: moratorijFO@gbkr.si. Po oddaji vloge vas bo na telefonsko številko, ki jo boste navedli kot kontakt v vlogi, poklical bančni delavec, z namenom, da vam odgovori na morebitna vprašanja in se prepriča o vašem izraženem namenu. Dokumentacijo bomo v banki pregledali in vam na vaš elektronski naslov v podpis poslali Aneks k pogodbi, ki ga podpisanega vrnete na že prej navedeni elektronski naslov v banki. Istočasno vam bomo aneks v originalu poslali tudi po navadni pošti, ki ga podpisanega vrnete v priloženi ovojnici (zgolj oddate v najbližji poštni nabiralnik PS, poštnino krije banka). Po prejemu podpisanega aneksa vas bomo o zaključnem procesu obvestili.

 

Vloga za odlog plačila kredita

 

Ob prejemu fizične dokumentacije bomo moratorij dokončno potrdili in vas o zaključenem procesu obvestili po e-pošti.

 

Banka in kreditojemalec skleneta dodatek k pogodbi, v katerem se dogovorita o vseh bistvenih odstopanjih od pogodbenih določil (obdobje moratorija, podaljšanje odplačilne dobe, način plačila zatečenih obresti za obdobje moratorija..). Že v vlogi se boste opredelili, ali želite natečene obresti v času moratorija poravnati v enem znesku takoj po poteku moratorija, oz. ali želite te obresti poravnavati mesečno v maksimalno 12 obrokih. Po izteku obdobja odloga plačila namreč vse obveznosti zapadejo v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe.

 

Za vse ostale informacije o odlogu plačila smo vam na voljo na telefonski številki 04 20 84 129 ali elektronskem naslovu moratorijFO@gbkr.si

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.