Potrošniški kredit

Za čas, ko želja postane resničnost.

Za čas, ko želja postane resnica.

Potrošniški kredit je priročna rešitev za tisti dan, ko se boste odločili željo spremeniti v resničnost. Pa naj gre za težko pričakovan dogodek, zasluženo potovanje, prenovo stanovanja ali večje nakupe.

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

VEČ O KREDITU

 

 

  • Potrošniki kredit  je najbolj pogosta oblika kreditiranja, ki pride v poštev v številnih in različnih primerih, ko so naše potrebe po gotovini večje: pri nakupu avtomobila ali tehničnih izdelkov, nakupu blaga široke porabe, pri plačilu storitev na podlagi računa ali pogodbe ...
  • Najvišja dopustna odplačilna doba je 10 let in je odvisna od razpoložljive kvote v banki. 
  • Potrošniški kredit odplačujemo v rednih mesečnih anuitetah. Mesečna anuiteta takrat, ko je kredit odobren, ne sme presegati 50 % vaše plače ali pokojnine
  • Ob upoštevanju vseh odtegljajev, vključno z odtegljajem iz naslova na novo odobrenega kredita, vam mora ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače (po Zakonu o izvršbi in zavarovanju). 
  • V primeru, da preživljate družinskega člana ali drugo osebo, ki jo morate preživljati po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči, vam mora poleg minimalne plače po odštetju vseh bremenitev ostati še v tem zakonu določen znesek; npr. 237,29 € na otroka. Znesek, ki je potreben za vzdrževanje družinskih članov, se proporcionalno porazdeli med partnerja, ki sta družinskega člana dolžna vzdrževati (primer: če dva vzdržujeta enega otroka, se minimalni plači prišteje 237,29 EUR / 2 = 118,65 EUR). Pripadajoče zneske za vzdrževane člane si lahko preberete tu.
  • Kredit lahko zavarujete s poroštvom odplačilno sposobnih porokov, pri zavarovalnici, z depoziti pri Gorenjski banki ali z drugimi oblikami zavarovanja, ki jih sprejme banka.
  • Banka bo vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja pred odobritvijo kredita preverila v sistemu SISBON. 

 

 

 

obrestne mere         kreditna dokumentacija

Preberite tudi:

Pred večjimi izdatki? Preverite, kako si lahko pomagate.

Pred večjimi izdatki? Preverite, kako si lahko pomagate.

Plačilna kartica za varno nakupovanje z odloženim plačilom.

Plačilna kartica za varno nakupovanje z odloženim plačilom.

Za kaj pa vi varčujete? Izberite način, ki je najbližji vašim ciljem.

Za kaj pa vi varčujete? Izberite način, ki je najbližji vašim ciljem.

SMS-opozorilo pred skorajšnjo zapadlostjo limita

SMS-opozorilo pred skorajšnjo zapadlostjo limita

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.