Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

za kritje doplačil stroškov zdravstvenih storitev

Stroške doplačil zdravstvenih storitev prenesite na zavarovalnico

V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju, pač pa le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve. Drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 • številne nagrade in ugodnosti za nove zavarovance 
 • sodelovanje z družbo Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje 

 • krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezna zdravstvena zavarovanja;
 • potrebujemo ga tako rekoč vsi, ki imamo po zakonu urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in smo zavezanci za doplačila, razen če nas zakon te obveznosti izrecno ne oprošča;
 • posebej pozorni naj bodo vsi, ki jim je potekel status študenta, so tik pred prvo zaposlitvijo, se prijavljajo na Zavod za zaposlovanje ali pa so oziroma bodo vsak čas dopolnili 26 let. 

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

Več o zavarovanju

 

 

 • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezna zdravstvena zavarovanja.
 • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
 • Sklene ga vsaka oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačila.
 • Zavarovanje lahko sklenete v kateri koli poslovalnici Gorenjske banke. 

 

 

 

      Splošni pogoji dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja


 

 

 

 • Zavarovanje je brez omejitve zavarovalne vsote. Velja za območje Republike Slovenije.
 • Skladno z zakonodajo, ki ureja zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in izvedbenimi akti, ki urejajo področje obveznega zdravstvenega zavarovanja, velja zavarovanje tudi v tujini.
 • Zavarovanje ima čakalno dobo treh mesecev, z izjemo tistih zavarovancev, ki bodo predložili potrdilo o tem, da niso bili več kot en mesec nezavarovani.
 • Čakalna doba je obdobje od začetka trajanja zavarovanja, v katerem zavarovana oseba še ne more uveljavljati pravic iz zavarovanja

 

 

Premija je skladno z zakonom enotna za vse zavarovance in znaša: 

 

• enotna mesečna premija: 35,55 EUR
• letna premija: 426,60 EUR

 

 

 

Pribitek na premijo

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 01. 01. 2006 se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

Preberite tudi:

Še nimate predplačniške kartice? Svojo si lahko naročite na tej povezavi.

Še nimate predplačniške kartice? Svojo si lahko naročite na tej povezavi.

Svoj osebni račun nam lahko naročite že danes. Kar prek spleta.

Svoj osebni račun nam lahko naročite že danes. Kar prek spleta.

Priročen bančni račun za vse, ki imate status dijaka ali študenta.

Priročen bančni račun za vse, ki imate status dijaka ali študenta.

Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja letos prinša več. Preverite.

Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja letos prinša več. Preverite.

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.