Zavarovanje za primer brezposelnosti

Ob izgubi zaposlitve plačilo kreditnih obveznosti prevzame zavarovalnica.

Ublažite posledice, ki jih prinaša izguba zaposlitve

Posledice izgube zaposlitve so različne, finančne zanesljivo sodijo med pomembnejše. Če ste zaradi najetega kredita v skrbeh, kaj bo z odplačilom v primeru, da ostanete brez službe, se za takšen primer ustrezno zavarujte.

  • za odplačane obroke zavarovalnica kasneje pri kreditojemalcu ne uveljavlja vračila.
  • nizka cena zavarovanja je v primerjavi z višino zavarovalnega kritja, ki ga lahko prejme kreditodajalec

Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo

  • dejanske ali potencialne stranke Gorenjske banke,
  • ki na novo najamejo katero koli vrsto kredita z ročnostjo nad 24 mesecev,
  • ob vse večjem tveganju izgube zaposlitve pa želijo poskrbeti tudi za varno odplačevanje kredita.

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

Več o zavarovanju

  • V primeru izgube zaposlitve iz poslovnih razlogov plačilo kreditnih obveznosti do banke prevzame zavarovalnica.
  • Za odplačane obroke zavarovalnica kasneje pri kreditojemalcu ne uveljavlja vračila.
  • Cena zavarovanja je v primerjavi z višino zavarovalnega kritja, ki ga lahko prejme kreditodajalec, izjemno nizka.
  • Zavarovanje se sklene sočasno z najemom kredita, stroški premije gredo lahko  v breme kredita.
  • Zavarovanje krije celotno odplačilno dobo kredita, zavarovalni primer pa v obdobju odplačevanja kredita lahko nastopi večkrat*.

 

* Zavarovalnica izplača zneske za kritje največ 6 oziroma 12 obrokov, odvisno od dogovora v polici ali pristopni izjavi, vendar ne več kot 20 % glavnice kredita.
Zavarovalnica izplača zneske za plačilo samo tistih obrokov, ki zapadejo v plačilo v času, ko je oziroma je bil kreditojemalec brezposelna oseba in je oziroma je bil v evidenci brezposelnih oseb na zavodu. 

 

Splošni pogoji za zavarovanje kreditojemalcev za primer smrti

Preberite tudi:

Vse, kar je dobro vedeti pred odločitvijo za stanovanjski kredit.

Vse, kar je dobro vedeti pred odločitvijo za stanovanjski kredit.

Osebni račun je osnova za vsakodnevno urejanje denarnih zadev.

Osebni račun je osnova za vsakodnevno urejanje denarnih zadev.

Tudi če se vam kaj zgodi, s kreditom ne boste obremenili najbližjih.

Tudi če se vam kaj zgodi, s kreditom ne boste obremenili najbližjih.

Kako je zavarovano vaše posojilo? Bo v primeru najhujšega poskrbljeno za dolg?

Kako je zavarovano vaše posojilo? Bo v primeru najhujšega poskrbljeno za dolg?

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.