Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Pokritje obveznosti, ki bi ob vaši morebitni smrti bremenile vašo družino.

Pokritje finančnih obveznosti prenesite na zavarovalnico

Vas skrbi, kako se bodo s finančnimi bremeni, ki ste jih prevzeli, za vami spoprijeli vaši najbližji? Z življenjskim zavarovanjem za primer smrti lahko poskrbite za pokritje obveznosti, ki bi ob morebitni vaši smrti bremenile vašo družino.

 • visoka zavarovalna vsota ob dostopni premiji
 • ena polica za dve osebi
 • davčne ugodnosti
 • možnost obročnega odplačevanja

Življenjsko zavarovanje za primer smrti 

 • zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe; 
 • namenjeno je predvsem pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe bremenile njene bližnje;
 • zavarovancu in njegovi družini zagotavlja finančno varnost v primeru nepredvidenih dogodkov (smrt, nezgoda, kritična bolezen);
 • omogočamo v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav.

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

VEČ O ZAVAROVANJU:

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Izbirate lahko med:
  • konstantno zavarovalno vsoto - ves čas trajanja zavarovanja ostaja enaka
  • padajočo zavarovalno vsoto - se med trajanjem zavarovanja linearno znižuje, tako da je ob preteku dogovorjene zavarovalne dobe enaka 10 % zavarovalne vsote, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja.
 • Ob nastopu nove življenjske situacije1 lahko povečate zavarovalno vsoto2.

 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha.

 • Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote3.
 • Možnost oprostitve plačila premije4
 • V primeru diagnoze neozdravljive bolezni, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu, se lahko odločite za predčasno izplačilo do 50 % zavarovalne vsote.
 • Zavarujete se lahko z visoko zavarovalno vsoto po dostopni premiji, saj zavarovanje ne vključuje varčevanja. 
 • Lahko se celovito zavarujete s priključitvijo dodatnih zavarovanj. Z isto polico sta lahko zavarovani tudi dve osebi (vzajemno zavarovanje).
 • Zavarovanje je ugodno tudi z davčnega vidika. Če zavarovalno razmerje traja 10 in več let, se pri premijah ne obračunava davek od prometa zavarovalnih poslov. Izplačana zavarovalna vsota se v skladu z Zakonom o dohodnini ne obdavči.

 

          1- rojstvo otroka, poroka oz. nastanek zunajzakonske skupnosti, zaključek šolanja ali pridobitev višje izobrazbe, prva služba po zaključku šolanja ali napredovanje v službi, najem dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine.

          2 - prvotno dogovorjena zavarovalna vsota se lahko poveča za največ 30 %, vendar ne za več kot za 30.000 EUR ob posameznem dogodku, oziroma za največ 100 %, vendar ne za več kot za 60.000 EUR po vseh dogodkih. Povečanje zavarovalne vsote je možno tudi v drugih primerih in brez omejitev višine povečanja. V tem primeru je povečanje zavarovalne vsote možno z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe. S povečanjem zavarovalne vsote se ustrezno poveča tudi premija.

          3 - v primeru diagnoze neozdravljive bolezni, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu od postavitve diagnoze, se lahko odločite za predčasno izplačilo do 50 % zavarovalne vsote za primer smrti.

          4 - ob prvem pojavu ene od hujših bolezni (kap, rak, ledvična odpoved, infarkt) pri zavarovani osebi, lahko zahtevate začasno oprostitev plačevanja premije. Oprostitev plačevanja premije velja za Življenjsko zavarovanje za primer smrti z obročnim plačevanjem premije.

 • Zavarovalno vsoto in obdobje trajanja zavarovanja določite glede na svoje potrebe po finančni varnosti.
 • Zavarovanje lahko sklenete za obdobje od 1 do 40 let, v primeru padajoče zavarovalne vsote od 10 do 40 let.
 • Izbirate lahko med obročnim plačevanjem premije in plačilom v enkratnem znesku.
 • Minimalna zavarovalna vsota: konstantna 1.000 EUR, padajoča 20.000 EUR,
 • Minimalna premija na polico: v primeru, da je zavarovalna vsota 20.000 EUR ali več, je minimalna obročna premija po novem lahko nižja od 10 EUR, enkratna 50 EUR.
 • Zavarovanje lahko sklene tudi pravna oseba. Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojega zaposlenega, se šteje med davčno priznane odhodke pravne osebe.

 

 

      Splošni pogoji za Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Preberite tudi:

Tudi če se vam kaj zgodi, s kreditom ne boste obremenili svojih najbližjih. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca

Življenjsko zavarovanje kreditojemalca

Bi radi šli na svoje, pa ne veste, kje začeti? Kako se lotiti nakupa nepremičnine? Praktični nasveti in napotki pred nakupom nepremičnine

Praktični nasveti in napotki pred nakupom nepremičnine

Mojca in Peter s prenovo doma ne moreta več odlašati. Poglejte, kako sta se je lotila. Stanovanjski kredit ni edina oblika financiranja.

Stanovanjski kredit ni edina oblika financiranja.

Lahko zagotovimo, da bo tudi ob najhujšem poskrbljeno za neodplačani dolg? Kako dobro je zavarovano vaše posojilo?

Kako dobro je zavarovano vaše posojilo?

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.