Faktoring

financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev

Za podjetja vseh velikosti in vseh dejavnosti

S storitvami faktoringa vam omogočimo zanesljiv vir financiranja obratnih sredstev, krajšo vezavo terjatev do kupcev, posledično pa boljšo likvidnost in finančni položaj podjetja.

 • enostavno in hitro koriščenje denarnih sredstev
 • boljši nadzor in lažje načrtovanje denarnega toka
 • nižja stopnja zadolženosti

 

Odkup terjatev vam omogoči, 

 • da takoj po odpremi blaga ali izvedbi storitve prejmete denarna sredstva in jih vložite v nadaljnji ciklus proizvodnje ali uporabite za druge namene;
 • da prihranite čas in druge vire ter se v večji meri osredotočate na opravljanje svoje primarne dejavnosti.

Začnite z uresničevanjem
vaših poslovnih ciljev zdaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 101

 

Odkup terjatev omogoča: 

 

 

 • avans v višini do 100 odstotkov vrednosti odstopljenih terjatev;
 • možnost faktoringa z regresno pravico ali brez regresne pravice;
 • enostavno in hitro koriščenje denarnih sredstev;
 • večji nadzor in lažje načrtovanje denarnega toka;
 • nižjo stopnjo zadolženosti;
 • večjo likvidnost podjetja in s tem povezano manjše tveganje.

Uporabniki faktorinških storitev:

 

 • Splošnega pravila, katera podjetja lahko uporabljajo faktoring, ni. Faktoring je namreč primerna oblika financiranja podjetij vseh velikosti in vseh dejavnosti (z izjemo mikro podjetij).
 • Omogoča pridobivanje ustreznih virov financiranja obratnih sredstev za majhna in srednja podjetja, velikim podjetjem pa omogoča optimiziranje kapitalske strukture.

 

 
     

Zakaj financirati poslovanje prek faktoringa?

 

 • Na ta način si podjetje skrajša vezave terjatev in obveznosti do dobaviteljev, kar bistveno vpliva na likvidnost in finančni položaj.
 • Nižje terjatve do kupcev in na drugi strani nižje kratkoročne finančne in poslovne obveznosti znižujejo bilančno vsoto podjetja, poveča se tudi delež kapitala v virih sredstev.
 • Boljši finančni položaj in likvidnost ter nižja bilančna vsota pomenijo nižjo tveganost podjetja in s tem boljšo razvrstitev pri bankah.

 

Preverite tudi:

Zagotavljanje likvidnosti je ena največjih težav slovenskih podjetij

Zagotavljanje likvidnosti je ena največjih težav slovenskih podjetij

10 vprašanj, ki si jih podjetja zastavljajo pred uporabo faktoringa

10 vprašanj, ki si jih podjetja zastavljajo pred uporabo faktoringa

ABC FAKTORINGA: KDAJ GA JE PRIMERNO IN KDAJ KORISTNO UPORABITI?

ABC FAKTORINGA: KDAJ GA JE PRIMERNO IN KDAJ KORISTNO UPORABITI?

Kako obravnavati terjatve? Kaj o tem pravijo SRS v standardu 5?

Kako obravnavati terjatve? Kaj o tem pravijo SRS v standardu 5?

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.