Greste tudi vi na svoje?

Tadej ima odlično poslovno idejo. Po tehtnem razmisleku in tržni analizi se je odločil, da jo uresniči kot samostojni podjetnik. Med vsemi formalnostmi, ki jih mora urediti, da to zares postane, je tudi odprtje bančnega računa, prek katerega bo posloval. Zdaj mora ugotoviti le še to, kateri se mu najbolj splača. Ste pred podobno odločitvijo kot Tadej?

Do decembra 2015, ko je še veljal stari Zakon o davčnem postopku (ZdavP), bi moral Tadej ob odprtju podjetja odpreti tudi svoj poslovni račun. Zakon je namreč predpisoval, da je treba imeti odprt osebni račun in hkrati še ločen račun za potrebe poslovanja podjetja. 15. decembra 2015 je v veljavo stopila novela ZDavP, ki je to določbo odpravila, zato lahko sedaj oba računa po želji združi v enega.

 

Seveda ima Tadej še vedno na voljo tudi možnost ločenega osebnega in poslovnega računa. Preden se odloči, se mora vprašati, kaj bo njegova odločitev pomenila za njegove zasebne bančne transakcije in kaj za njegovo računovodkinjo.

 

Združene osebne in poslovne finance 

 

Če se bo Tadej ob odprtju podjetja kot samostojni podjetnik odločil za združena poslovni in osebni račun, kot mu to dovoljuje zakon, bo moral svoje osebne transakcije razkriti Finančni upravi RS. Zadržal bi lahko tudi le poslovni transakcijski račun, ker te račune banke po uradni dolžnosti razrivajo Finančni upravi RS, osebnih računov pa ne. Osebni računi namreč ne morejo postati del registra transakcijskih računov, saj ne smejo biti javno dostopni.

 

Pri združenem računu bo Tadejeva računovodkinja imela vpogled tudi v njegove zasebne finance oziroma transakcije in ne le v transakcije, ki se nanašajo na podjetje. To bi povečalo obseg njenega dela, saj bi morala na skupnem računu ločevati zasebne prihodke ali odhodke od poslovnih. S povečanim obsegom dela pa se za Tadeja najverjetneje zvišajo tudi stroški računovodstva, ki bi se sedaj moralo ukvarjati z ločevanjem vseh zasebnih in poslovnih prilivov oziroma odlivov ter jih šele nato obračunati.

 

Združitev zasebnih in poslovnih transakcij na enem računu bi tudi od Tadeja zahtevala veliko doslednosti. Hitro bi lahko namreč nastala zmeda, če ne bi natančno beležil vseh poslovnih in zasebnih prilivov in odlivov. Seveda pa bi za vsak priliv oziroma odliv, naj bo še tako majhen, moral pojasniti tudi njegov izvor.

 

Pred odločitvijo za skupen račun je zato treba temeljito premisliti, če združitev računov dejansko prinaša toliko prednosti, da te odtehtajo razkrivanje zasebnih transakcij Finančni upravi RS in računovodstvu ter s tem povezane morebitne višje stroške računovodstva. 

 

Takšna dilema podjetnikov je zelo pogosta, zato je Gorenjska banka nanjo odgovorila z uvedbo paketa, ki prinaša vse prednosti združenega računa, nima pa njegovih pomanjkljivosti.

 

Poslovne in osebne finance na enem mestu, a ne na enem računu

 

Z izbiro Hišnega začetnega paketa si podjetnik zagotovi poslovni in osebni račun na enem mestu. To mu omogoča, da vse transakcije in druge finančne obveznosti opravlja na enem mestu in komunicira z zgolj enim bančnim svetovalcem. Tako lahko posluje v okolju, ki mu je že poznano iz zasebnega življenja. Za upravljanje financ oziroma za bančna opravila porabi manj časa, zato ga lahko več nameni strateškemu razvoju svojega podjetja.  

 

Hišni začetni paket Gorenjska banka namenja vsem podjetjem, podjetnikom, zasebnikom ali društvom, ki se odločijo za samostojno poslovno pot oziroma poslujejo manj kot 12 mesecev, ob predpostavki, da so kot ustanovitelji, lastniki oziroma direktorji tudi sami komitenti Gorenjske banke. Seveda to lahko postanejo ob naročilu paketa. Paket ima vse, kar je potrebno za stabilno, priročno in udobno bančno poslovanje, pri čemer imetniku paketa v prvem letu poslovanja o bančnih stroških skorajda ni potrebno razmišljati, saj so ti praktično simbolični.

 

Paket vključuje poslovni transakcijski račun in osebni račun podjetnika z vsemi ključnimi plačilnimi storitvami in instrumenti. Prinaša prednosti združenega transakcijskega računa, saj podjetnik vse ureja na enem mestu in je v stiku z enim samim bančnim svetovalcem, ne glede na to ali ureja poslovne ali osebne bančne zadeve. Obenem pa ima osebni račun še vedno ločen od poslovnega računa, kar pomeni, da mu ni treba razkrivati osebnih transakcij Finančni upravi RS ali svojemu računovodstvu. Manj dela pa ima tudi računovodstvo, saj pregleduje in spremlja le podjetnikov poslovni račun, kjer so zbrane le transakcije podjetja in ne tudi zasebne transakcije.

 

 

Vas zanima? Oglasite se nam kar prek spodnjega spletnega obrazca. Hvala.

Prijavite se na koristne nasvete

S klikom na gumb POŠLJI se strinjate in dovoljujete, da vam na vpisan e-naslov pošiljamo koristne nasvete, novosti glede bančnih storitev in ugodnosti.

Informacije glede uporabe mojih osebnih podatkov: upravljavec Gorenjska banka d.d., Kranj | pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, DPO | kateri podatki se obdelujejo | pravna podlaga za obdelavo podatkov | namen obdelave podatkov | obdobje hrambe podatkov | prostovoljnost posredovanja podatkov | posredovanje podatkov izven upravljavca | moje pravice | preklic privolitve in posledice | postopek uveljavljanja pravic | varstvo podatkov | več informacij

Začnite z uresničevanjem
vaših poslovnih ciljev zdaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 101

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.