Transakcijski račun rezervnega sklada

račun za zbiranje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov

Transparentno vodenje vplačil in porabe sredstev etažnih lastnikov

Transakcijski račun rezervnega sklada je namenjen upravnikom za zbiranje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb. Račun se vodi ločeno od transakcijskega računa, ki ga ima upravnik odprtega za svoje poslovanje.

  • en račun za več skupnosti etažnih lastnikov
  • transparentno vodenje vplačil in porabe sredstev etažnih lastnikov
  • vse funkcionalnosti klasičnega poslovnega transakcijskega računa

Transakcijski račun rezervnega sklada

  • je namenjen upravnikom za zbiranje sredstev rezervnega sklada etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb;
  • se vodi ločeno od transakcijskega računa, ki ga ima upravnik odprtega za svoje poslovanje;
  • imetnik računa je upravnik, ki na podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih z etažnimi lastniki prevzame dejavnost upravljanja nepremičnine.

Začnite z uresničevanjem
vaših poslovnih ciljev zdaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 101

Več o računu: 

 

V skladu s Stanovanjskim zakonom mora upravnik zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem računu. Za transakcijski račun rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu veljajo enaka določila kot za poslovni transakcijski račun, dodatno pa je treba upoštevati še naslednje značilnosti:

  • Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, predvidenih v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del, za odplačevanje v te namene najetih posojil in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad (SZ-1A, Ur. l. RS št. 57/2008).
  • V primeru, ko uporabnik vodi en račun, na katerem se vodijo denarna sredstva rezervnega sklada za več skupnosti etažnih lastnikov oz. za več večstanovanjskih stavb, mora banki v primeru prejetega sklepa o izvršbi oziroma sklepa o prisilni izterjavi (v skladu s postopki izvajanja Zakona o davčnem postopku ali  Zakona o izvršbi in zavarovanju), na njeno na zahtevo še isti dan posredovati pisno informacijo o dobroimetju skupnosti etažnih lastnikov ali večstanovanjske stavbe, na katero se izvršba nanaša.
  • Če za poplačilo izvršbe iz prejšnega odstavka ni dovolj denarnih sredstev, mora uporabnik banko dnevno obveščati o prilivih za skupnost etažnih lastnikov oz. večstanovanjsko stavbo, za katero se izvršba izvaja, vse do dokončnega poplačila izvršbe.

 

         Splošni pogoji poslovanja

  • V primeru, da uporabnik banki ne posreduje zahtevanih podatkov v navedenih rokih in na navedeni način, je banki odškodninsko odgovoren za škodo, nastalo banki zaradi nemožnosti izvršitve sklepa o izvršbi oziroma prisilni izterjavi.

 

 

        Jamstvo za vloge​       

Oglejte si tudi:

Zakonodaja in druge uporabne informacije o rezervnem skladu

Zakonodaja in druge uporabne informacije o rezervnem skladu

Poslovna Activa Maestro - kartica, ki poenostavi vaše dnevno poslovanje

Poslovna Activa Maestro - kartica, ki poenostavi vaše dnevno poslovanje

Sodobna spletna banka kot podpora vsakemu resnemu poslu

Sodobna spletna banka kot podpora vsakemu resnemu poslu

Dolgoročni kredit za financiranje novih poslovnih projektov

Dolgoročni kredit za financiranje novih poslovnih projektov

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.