Stanovanjski krediti in življenjska zavarovanja kreditojemalcev.

Pozdravljamo drzne načrte.
Tudi vaše!

Ko ocenjujete pogoje za najem kredita, se običajno odločate med dvema oblikama obrestne mere – med fiksno/nespremenljivo in variabilno/spremenljivo obrestno mero. Ključna razlika med obema je v (ne)predvidljivosti višine mesečnega obroka.

Fiksna obrestna mera – višja, a zagotavlja enak mesečni obrok v celotni življenjski dobi kredita
Če izberete kredit s fiksno obrestno mero, to pomeni, da bo višina vašega mesečnega obroka skozi celotno obdobje odplačevanja kredita ostajala enaka. Takšna izbira je varnejša, vendar se zanjo odločijo redki, saj je fiksna obrestna mera v primerjavi z variabilno relativno visoka. Izbira kredita z variabilno obrestno mero je zato veliko pogostejša.

Spremenljiva obrestna mera – nižja, vendar se višina mesečnega obroka spreminja, tudi navzgor
Če izberete kredit z variabilno obrestno mero, to pomeni, da se bo višina vašega mesečnega obroka skozi celotno obdobje odplačevanja kredita spreminjala in bo torej manj predvidljiva. Variabilna letna obrestna mera je namreč sestavljena iz obrestnega pribitka banke in vrednosti EURIBOR-ja. Ta pa se spreminja, zato se bo skozi življenjsko dobo kredita spreminjala tudi vaša obrestna mera, posledično pa višina mesečnega obroka.

Ob najemu kredita je torej nujno potrebno upoštevati vpliv, ki ga bo na višino mesečnega obroka imelo gibanje EURIBOR-ja. Stanovanjski kredit praviloma odplačujemo deset let ali več. Če smo se ob najemu odločili za variabilno obrestno mero, se moramo zavedati, da se bomo v času življenjske dobe kredita s spremembami obrestne mere zanesljivo srečali in da se bo zato spreminjala tudi višina našega mesečnega obroka.

Z inflacijo se EURIBOR viša in obratno
Danes je 6-mesečni EURIBOR, ki se praviloma uporablja za izračun obrestne mere, na zgodovinskem minimumu. Zaradi velikih finančnih injekcij gospodarstvu v evrskem območju pa se utegne zgoditi, da se bo počasi začela povečevati tudi inflacija, to pa Evropska centralna banka praviloma kroti z višanjem obrestnih mer, tudi EURIBOR-ja. Po napovedih Evropske centralne banke tega letos sicer še ni pričakovati.

Vpliv na obrestno mero in višino mesečnega obroka
Trenutno nizek EURIBOR gre najbolj na roko tistim, ki so kredite najemali recimo na višku gospodarske konjukture, saj je EURIBOR še leta 2008 presegal vrednost petih odstotkov. V tistem obdobju je bil zato obrestni pribitek bank izjemno nizek, okoli enega odstotka, kar pomeni, da so se mesečne obveznosti kreditojemalcev iz tistega obdobja do danes krepko znižale. Po letu 2008 pa se je EURIBOR začel zniževati, vzporedno pa so banke pričele povečevati lastne obrestne pribitke. Danes se obrestnega pribitka, ki bi bil nižji od 2,7 odstotka, skorajda ne da dobiti.

Že ob najemu stanovanjskega kredita, če se ta obrestuje po variabilni obrestni meri, moramo računati na to, da se bo danes izračunani mesečni obrok za odplačilo kredita v prihodnosti po vsej verjetnosti zviševal.

Kaj pokaže hipotetični primer?
Če danes najemate stanovanjski kredit v vrednosti 70 tisoč evrov za obdobje 20 let , bi mesečni obrok znašal okoli 390 evrov. Če bi se EURIBOR zvišal za eno odstotno točko, bi mesečno plačevali za približno 37 evrov več, če bi se zvišal za 2 odstotni točki, bi se vaš mesečni obrok povišal za več kot 75 evrov, če pa bi se EURIBOR zvišal za 3 odstotne točke, bi vaša mesečna obveznost dosegla že približno 504 evre, to je kar 114 evrov več kot ob najemu kredita.

Preverite dolgoletno povprečje
Zato priporočamo, da si ob najemu kredita izračunate, kakšen bi bil vaš mesečni obrok, če namesto trenutne vrednosti EURIBOR-ja upoštevate njegovo povprečno vrednost v minulih 10 letih. Ta je znašala okrog tri odstotke. Ob najemu 70 tisoč evrov kredita za 20 let to pomeni, da bi povprečni mesečni obrok znašal okrog 495 evrov. Če takšen obrok zmorete odplačevati, si 70 tisoč evrov stanovanjskega kredita praviloma lahko privoščite.

EURIBOR - gibanje v obdobju od 1999 – 2014
EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si banke znotraj evroobmočja posojajo denar

EURIBOR 1999 - 2014

 

vrednost 6-mesečnega EURIBOR-ja v januarju 2015 je 0,17 %, bančni pribitek je 2,9 %

Poglejte prednosti, ki jih prinaša ponudba naših stanovanjskih kreditov.

Zelo konkurenčne
obrestne mere

Zelo konkurenčne obrestne mere

Obrestne mere za najem stanovanjskih kreditov, ki jih omogočamo svojim strankam, so izjemno konkurenčne, in to v različnih razredih, ki so oblikovani glede na znesek, dobo odplačila in način zavarovanja kredita.
Življenjsko
zavarovanje kreditojemalcev

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Z življenjskim zavarovanjem kreditojemalcev Zavarovalnice Triglav, ki ga sklenete pri Gorenjski banki, družini zagotovite večjo finančno varnost, saj se v primeru vaše smrti kredit poplača iz zavarovanja. Poleg tega si s sklenitvijo življenjskega zavarovanja kreditojemalcev pri najemu kredita zagotovite tudi ugodnejšo obrestno mero

Doba odplačila
tudi do 30 let

Doba odplačila tudi do 30 let

30-letno obdobje odplačevanja kredita omogočimo strankam Gorenjske banke, ki so mlajše od 40 let, stanovanjski kredit pa najemajo za gradnjo oziroma nakup stanovanjske hiše ali stanovanja in ga z zastavo nepremičnine tudi zavarujejo.
Več kreditov znotraj
družine le z enkratnimi
stroški odobritve

Več kreditov znotraj družine le z enkratnimi stroški odobritve

Želeni znesek stanovanjskega kredita je lažje dosegljiv, če pri najemu kredita za isto stanovanjsko enoto sodeluje več družinskih članov. V tem primeru vam pri Gorenjski banki stroške odobritve kredita zaračunamo samo enkrat in torej ne vsakemu družinskemu članu posebej.
Mesečna anuiteta lahko
doseže 60% plače
oziroma pokojnine

Mesečna anuiteta lahko doseže 60% plače oziroma pokojnine

Pri kreditu, ki je zavarovan z nepremičnino, strankam omogočimo mesečno anuiteto, ki lahko dosega celo do 60 odstotkov plače/pokojnine, seveda v primeru, da stranki po vseh odtegljajih na računu še vedno ostane znesek, ki ustreza zakonsko opredeljeni višini minimalne plače.
Do 80% zneska
kredita v gotovini

Do 80% zneska kredita v gotovini

V primeru ustrezne kreditne sposobnosti in kakovostnega zavarovanja lahko delež kredita, ki ga stranka koristi v gotovini, dosega do 80 odstotkov celotnega zneska stanovanjskega kredita (velja za kredite, namenjene gradnji ali obnovi nepremičnine).
Kaj je treba upoštevati ob
najemu stanovanjskega
kredita
Prenesite si kreditno
dokumentacijo za prvi
obisk vašega svetovalca

Vprašajte našega svetovalca

Vsak od nas ima drugačne potrebe. Zaupajte nam svoje, pripravili vam bomo ponudbo.

* obvezna polja
Oglejte si tudi
ponudbo ugodnih
potrošniških kreditov

Informativni izračuni stanovanjskih kreditov

Izračuni prikazujejo stanovanjske kredite v evrih, zavarovane s hipoteko ali s poroki za primer stranke Gorenjske banke, ki ima plačilno kartico Activa MasterCard, dostop do elektronske banke Link ter sklenjeno življenjsko zavarovanje.

Primeri kažejo najbolj aktualne primere, tukaj pa si lahko izdelate svoj izračun. 
Znesek (v €) Obrestna mera * Doba odplačila Stroški odobritve Anuiteta Letna EOM ** Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec
50.000 6 M EURIBOR + 2,00 % 240 mesecev 490,00 € 252,94 € 2,13 % 61.202,68 €
70.000 6 M EURIBOR +2,00 % 240 mesecev 490,00 € 354,12 € 2,10 % 85.487,75 €
50.000 6 M EURIBOR + 1,90 % 120 mesecev 490,00 € 457,83 € 2,12 % 55.435,37 €
70.000 6 M EURIBOR + 1,90 % 120 mesecev 490,00 € 640,96 € 2,06 % 77.413,51 €