Link Link c Link Pro Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
akreditivi

Akreditivi

Zmanjšajte tveganje neplačil mednarodnega poslovanja na varen in učinkovit način ter poslujte z dokumenti in ne blagom. Odločite se za dokumentarni akreditiv.

Zavarovanje obeh partnerjev nakupno-prodajnega postopka.

Prodajni ali nakupni akreditiv.

Dokumentno poslovanje.

Akreditiv zavaruje partnerstvo nakupno-prodajnega postopka

Potrebujete zavarovanje nakupno-prodajnih poslov? Obiščite poslovalnico Gorenjske banke in pridobite nepreklicno obvezo banke.

Značilnosti dokumentarnega akreditiva

Dokumentarni akreditiv zavaruje oba partnerja nakupno-prodajnega postopka in nudi nepreklicno obvezo banke. Poslovanje ostaja ločeno od kupoprodajnih podob, udeleženci pa poslujejo z dokumenti in ne blagom.

V primeru pogostejšega dokumentarnega poslovanja komitent lahko zaprosi za odobritev namenskega revolving posojila za zagotavljanje kritja v bodoče izdanih akreditivov.

Akreditiv je izdan v skladu z Enotnimi pravili in običaji za dokumentarne akreditive.

Dsp2

Dolgorocni Kredit

Vrste akreditivov

V Gorenjski banki ponujamo:

Prodajni oziroma izvozni dokumentarni akreditiv (loro)

  • Namesto kupca v nepreklicno plačilno obvezo vstopi kupčeva banka, a le pod pogojem, da je blago dobavljeno, dokumenti, skladni z zahtevami akreditiva pa pravočasno predloženi.
  • Plačilna sposobnost kupca ni pomembna, kar prodajalcu omogoča lažje načrtovanje denarnega toka.

Gorenjska banka lahko na podlagi prejetega akreditiva z odloženim rokom plačila odobri tudi odkup terjatev.

Nakupni oziroma uvozni dokumentarni akreditiv (nostro)

  • Plačilno obvezo namesto kupca prevzame Gorenjska banka.
  • Gorenjska banka prodajalcu, ko ta z dokumenti dokaže izpolnjevanje pogojev akreditiva, poravna dogovorjeno plačilo.

Za osnovo odprtja akreditiva velja nalog, v katerem naročnik kot kupec navede pogoje, pod katerimi naj banka prodajalcu izplača akreditivni znesek.

Dva načina zagotavljanja kritja akreditiva:

1.

Naročnik ob vlogi za izdajo akreditiva sam zagotovi 100 % kritje.

2.

Banka naročniku za kritje prihodnjih akreditivov odobri kratkoročno namensko revolving posojilo.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

  • 04 20 84 312
  • info@gbkr.si
  • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

  • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica