Link Link c Link Pro Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
bancne garancije

Garancije

Zavarujte svoje finančne ali nefinančne pogodbene obveznosti v domačem ali mednarodnem poslovnem prostoru in ostanite zaupanja vreden poslovni partner.

Zavarovanje finančnih ali nefinančnih obveznosti naročnika garancije.

Unovčenje na prvi poziv.

Odobritev v enem dnevu.

Bančna garancija daje jamstvo različnim tveganjem, nastalim v pogodbenih razmerjih

Bančna garancija je instrument zavarovanja finančnih in nefinančnih obveznosti, ki se uporablja v domačem ter mednarodnem poslovanju. Pomeni obveznost banke kot garanta za izplačilo določenega denarnega zneska ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v bančni garanciji.

Izdaja garancije

Banka z izdajo bančne garancije prevzame nepreklicno denarno obveznost do upravičenca iz garancije in izpolnjevanje obveznosti na prvi poziv namesto naročnika, in sicer v dogovorjenem roku ter znesku.

Garancijo izda posamično ali v okviru garancijskega limita.

Mednarodno prakso z garancijami na prvi poziv urejajo Enotna mednarodna pravila za garancije na poziv, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici.

Ponudba Poslovno

Menjava Banke

Vrste garancij

V Gorenjski banki izdajamo naslednje vrste garancij:

  • Plačilne garancije, namenjene zavarovanju obveze plačila naročniku garancije, pri čemer obstajajo različne vrste plačilnih garancij: za vračilo kredita, plačilo blaga ali storitev, zakupnin in vseh vrst garancij, ki izvirajo iz zahtev carinske uprave.
  • Storitvene garancije, namenjene zavarovanju izvršitve drugih dogovorjenih pogodbenih obveznosti naročnika garancije, pri čemer obstajajo različne vrste storitvenih garancij: za vračilo avansa, resnost ponudbe, dobro izvedbo posla in odpravo napak v garancijskem roku.
  • Stand-by akreditiv, produkt, vsebinsko enak garanciji, ki pa ga ureja akreditivna regulativa. Banka lahko stand-by akreditive izdaja posamično ali v okviru garancijskega limita.

Notifikacija garancije

  • Notifikacija garancije je pregled vsebine garancije, izdane s strani druge banke. V procesu notifikacije banka preveri ustreznost te in komitenta opozori na morebitna z garancijo povezana tveganja.
  • V okviru notifikacije banka, v kolikor poslovni partner stranke ne izpolni svojih pogodbenih obvez, zavarovanih z garancijo, komitentu pomaga pri pripravi ustrezne zahteve za plačilo in pri pregledu s tem povezanih dokumentov.
  • Z notifikacijo tuje garancije banka ne prevzame obveznosti plačila, temveč komitentu nudi potrebno pomoč pri unovčevanju te pri banki izdajateljici.

6

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

  • 04 20 84 312
  • info@gbkr.si
  • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

  • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica