Link Link c Link Pro Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
garancije za bancne kredite s subvencijo obrestne mere

Garancije SPS za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere malim in srednje velikim podjetjem omogočajo hitrejšo, lažjo ter cenejšo pridobitev kredita.

Subvencionirana obrestna mera.

Zavarovanje z garancijo sklada.

Garancija za zavarovanje kredita.

Krediti z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada: boljši tržni položaj in razvoj podjetja

S pomočjo garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus) lažje uresničite svoje poslovne načrte, saj vam ta zagotavlja subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada.

Za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere velja, da:

 • subvencionirajo obrestno mero,
 • zagotavljajo hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov z namenom zagotavljanja rasti in razvoja malih ter srednje velikih podjetij, in sicer s pomočjo novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme ter zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom,
 • omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja in širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje zasebnih vlaganj in krepitev razvojno-tehnoloških rešitev podjetja,
 • podpirajo odplačevanje v mesečnih obrokih,
 • ročnost odplačevanja znaša med letom in pol do petih let za obratna sredstva oziroma med letom in pol do desetimi leti za investicije,
 • je na odplačilo glavnice mogoče uveljavljati moratorij, in sicer do 24 mesecev za investicije in do 6 mesecev za obratna sredstva ter
 • vključuje zavarovanje z garancijo (60 %) ali garancijo za zavarovanje bančnega kredita (80 %).

Odobritev garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere omogoča financiranje v vrednosti:

 • do 1.250.000 EUR za investicijske projekte,
 • do 937.500,00 EUR za financiranje projektov zelenega / digitalnega / krožnega gospodarstva,
 • do 100.000 EUR za obratna sredstva za mikro in mala podjetja.

Kredit krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta, medtem ko je razliko podjetje dolžno zagotoviti samo.

Odobritev garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere poteka v dveh korakih:

 • Prvi korak postopka odobritve garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere se odvija na ravni banke. Podjetje zaprosi za ugoden kredit, zavarovan z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada in banka vlogo, prav tako potencialnega kreditojemalca, prouči v skladu s poslovno prakso. V primeru pozitivne ocene izda pozitivni bančni sklep z navedbo kreditnih pogojev.
 • Drugi korak postopka odobritve garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere se odvija na ravni Slovenskega podjetniškega sklada. Podjetje vlogo in ustrezno dokumentacijo vloži na Slovenski podjetniški sklad, kjer se izvedejo formalno-pravni postopki obravnave vloge, skladni z določili javnega razpisa.

V sodelovanju

SPS             Eu Flag

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica