Link Link c Link Pro Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
posojila za financiranje nalozb v razvoj raziskave in inovacije

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije predstavljajo pomemben korak pri uresničevanju razvojnih načrtov vašega podjetja.

Nižje obrestne mere.

Brez stroškov odobritve.

Manjše obveze po zavarovanju posojila.

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije: korak bližje uresničitvi vaših razvojnih načrtov

S pomočjo posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije lahko uresničite svoje načrte, s pomočjo subvencije obrestne mere iz evropskih kohezijskih sredstev.

Za posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije velja, da:

 • omogočajo financiranje naložb v nakup novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev s poudarkom na spodbujanju raziskav, razvoja ter inovacij, še posebej na področju energetske učinkovitosti in urbanega razvoja,
 • z nižjo obračunano obrestno mero sodijo v krog pomoči podjetjem po načelu “de minimis”,
 • se odplačujejo v mesečnih obrokih,
 • se doba kreditiranja giblje med tremi in devetimi leti (za dobe polnih let),
 • omogočajo financiranje do 100 % upravičenih stroškov (vključujoč DDV), skladno z vsakokrat veljavnimi splošnimi in posebnimi pogoji,
 • moratorij na odplačilo glavnice znaša 1/3 ročnosti kredita in
 • omogočajo postopno črpanje sredstev.

Posojila so namenjena:

 • zagonskim podjetjem (start-up),
 • samostojnim podjetnikom,
 • malim in srednje velikim podjetjem ter
 • velikim podjetjem.

Pogoji za pridobitev posojila so naslednji:

 • Zastavljeni projekt vključuje naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje novih dodatnih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Izvajanje projekta se načrtuje v Sloveniji, pri čemer se njegova izvedba lahko prične že pred oddajo vloge, v času oddaje posojilne vloge pa še ni zaključen.
 • Naložba se ne izvaja v izključenih sektorjih, kot jih opredeljujejo vsakokrat veljavni splošni in posebni pogoji kredita.

Poraba sredstev je mogoča v okviru:

 • povečanja raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve,
 • bistvenih sprememb celotnega proizvodnega procesa obstoječe dejavnosti ali obstoječih proizvodov, procesov ali storitev,
 • razvoja novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,
 • izdelave prototipov, predstavitev, pilotnih projektov, preskušanj in potrjevanj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev,
 • načrtovanih raziskav ali kritičnih preiskav, katerih namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev in
 • naložb, povezanih s projektom, podprtim z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja ter inovacij.

V sodelovanju

Sid Banka Logo Logo Ekp Strukturni In Investicijski Skladi SloSklad Skladov Logotip April 2018 Ver 2

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica