Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Javne dražbe in razpisi

Informacije o javnih razpisih in dražbah premoženja, ki je predmet postopkov unovčevanja zavarovanj Gorenjske banke.

 


Prodaja terjatev Gorenjske banke do družbe WVTERM d.o.o. – v stečaju

Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Gorenjske banke do družbe WVTERM d.o.o. – v stečaju poteka do vključno 5. 7. 2021 do 15.00 ure. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti, v zaprti kuverti na naslov: Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV (WVTERM d.o.o. – v stečaju.)«.

Za več informacij preberite

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev

Vzorec pogodbe o prodaji terjatev

Obrazec za podajo zavezujoče ponudbe za nakup terjatev

Spletna javna dražba za prodajo zemljišča in objekta garaža z drvarnico – Žirovski vrh

V postopku izvršbe se prodaja nepremičnina z ID znakom: parcela 2022 643/7, katastrska občina 2022 ŽIROVSKI VRH, parcela 643/7 (ID 5090231) do 3/10.

V naravi gre za zemljišče ter objekt (garažo in drvarnico) na severovzhodnem delu Žirov. Površina zemljišča je 730 m2, od tega je zazidljivega zemljišča 673 m2 in travnika 57 m2. Namenska raba zemljišča je območje stanovanjskih površin in najboljša kmetijska zemljišča. Objekt v izmeri 29,87 m2 sestavljata garaža 15,03 m2 in drvarnica 14,84 m2.

Cenitveno poročilo je objavljeno na tej povezavi. Odredba o prodaji je objavljena tukaj.

Izklicna cena: 14.300,00 EUR in se povečuje za najmanj 400,00 EUR

Datum in ura dražbe: 3. 9. 2021 ob 8:30

Kraj dražbe: dražba bo potekala po spletu na tej povezavi.

Pogoji dražbe: Plačilo varščine v višini EUR najkasneje dne 31. 8. 2021 na TRR in z navedbo sklica, ki ju dražitelji dobijo ob prijavi na spletno javno dražbo znotraj sistema portala e-dražbe.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

  • 04 20 84 312
  • info@gbkr.si
  • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

  • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica