Link Link Novi Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
kredit, podpis pogodbe

O banki

V Gorenjski banki stremimo k iskanju rešitev, ki bi podprle vaše nove začetke in vam nudile vse, kar potrebujete za brezskrben vsakdan. Prisegamo na dolgoletne izkušnje, a se prilagajamo času. Oziramo se po inovativnih pristopih in skrbimo za trdno osnovo, da bi lahko gradili sodobno digitalno bančništvo po meri tako fizičnih oseb kot podjetnikov.

Kajti tu smo, da vam stojimo ob strani pri vseh finančnih odločitvah.

Ponašamo se s pol stoletja dolgo tradicijo.

Prisegamo na zaupanje svojih strank.

Zagotavljamo zanesljivost bančnih rešitev.

Vizitka Gorenjske banke

Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 1, p.p. 147, Kranj


Spletni naslov

gbkr.si

Elektronska pošta

info@gbkr.si

Telefaks

+386 4 20 21 503

SWIFT oz. BIC

GORE SI 2X

TRR

07000-0002911448

IBAN

SI56 0700 0000 2911 448

Davčna št.

SI42780071

Matična številka

5103061000

Ustanovni kapital

16.188.366,33 EUR

Registrski organ:

Okrožno sodišče v Kranju

Vložna št:

10023600

Vrednote in vizija

Vizija


Biti drugačni in vaša prva izbira. Kadarkoli in kjerkoli.

Misija


Razvijamo partnerstvo in vas podpiramo pri ustvarjanju vaše prihodnosti.

Vrednote


Izhajamo iz navdušenja nad opravljanjem poslanstva, zato s svojo vdanostjo navdihujemo tudi druge. V odličnost nas vodita doseganje in preseganje pričakovanj.

Za svoje odločitve, dejanja in rezultate smo vedno znova pripravljeni prevzeti odgovornost. Delujemo namreč v želji po najboljših rešitvah za posameznika, družbo in naravo.

V ospredje postavljamo zaupanje. Kajti pripravljeni smo prisluhniti tako strankam kot zaposlenim, saj verjamemo, da je ključ uspešnosti v medsebojnem sodelovanju.

Do vsakogar, ki v nas najde zanesljivega partnerja, čutimo predanost. S tem namenom ohranjamo prostor, v katerem prevladujejo spoštovanje, zaupanje, spodbuda in odkrita komunikacija.

Uporabniška izkušnja predstavlja jedro našega zanimanja. Kajti zavedamo se, da lahko le na ta način v iskanje naprednih rešitev in nadaljnji razvoj vključujemo inovativnost.

Gorenjska banka - stanovanjski kredit
Gorenjska banka - Financiranje Poslovanja
Gorenjska banka - Pexels Andrea Piacquadio 3756345

Uprava

Mario Henjak

Mario Henjak

Predsednik uprave
»V Gorenjski banki stremimo h kakovostnim in inovativnim rešitvam, s katerimi strankam zagotovimo prijetno ter učinkovito uporabniško izkušnjo. Pri tem nam je v vodilo odličnost, saj se zavedamo, da so prav stranke tiste, ki nam omogočajo nadaljnji razvoj, pa tudi obstoj. Prav zato smo jim vedno pripravljeni prisluhniti, kajti z njihovo pomočjo razvijamo rešitve, ki zadovoljujejo prav njihove potrebe.« Mario Henjak je magister ekonomskih ved z več kot dvajsetletnimi izkušnjami s področja bančništva in vodenja mednarodnih bančnih skupin v regiji. Magistrski študij je zaključil na ekonomski fakulteti v Zagrebu, nakar je svoje znanje izpopolnjeval na mednarodnem Executive programu INSEAD in na Business Schoolu v Londonu. Pred prihodom v Gorenjsko banko je deloval v Banki Koper (Intesa SanPaolo) v Sloveniji, PBZ (Intesa SanPaolo) na Hrvaškem in bil od leta 2016 v Sberbank Hrvaška, kjer je do januarja 2018 opravljal funkcijo predsednika uprave. Njegove najmočnejše strokovne kompetence so izvrstno poznavanje bančništva, financ in poslovanja v mednarodnem okolju.
Marko Filipčič

Marko Filipčič

Član uprave
»Ena najmočnejših misli Alberta Einsteina se glasi: "Življenje je kot vožnja s kolesom. Če želite ohraniti ravnovesje, se morate premikati." V Gorenjski banki se nenehno pomikamo naprej, gonilo našega razvoja in napredka pa so naši zaposleni, zato cenimo prispevek prav vsakega člana kolektiva, ki se ga trudimo ne le usmerjati, temveč tudi spodbujati na njegovi karierni poti.« Marko Filipčič je magister ekonomskih znanosti. Diplomiral je leta 1997 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2005 dokončal tudi magistrski študij Poslovodenja in organizacije, smer finance. Delovne izkušnje je pridobival v Banki Koper, kjer je med letoma 1998 in 2003 opravljal mesto upravljalca premoženja ter borznega posrednika, med letoma 2004 in 2008 pa vodje Službe vodenja poslov trgovanja. Od leta 2008 do 2017 je deloval kot direktor Sektorja zakladništva in ALM v banki Intesa Sanpaolo, med 2017 in 2019 pa je v banki Intesa San Paolo Banka Bosna i Hercegovina opravljal vlogo izvršnega direktorja za finance ter člana uprave. Od takrat je del kolektiva Gorenjske banke.
Mojca Osolnik Videmšek

Mojca Osolnik Videmšek

Članica uprave
»Večina pametnih odločitev ne temelji na binarnih odgovorih. Temveč se premišljene rešitve razkrijejo z naprednimi analitičnimi znanji, predanostjo poslu ter vključevanjem pravih projektnih partnerjev. V Gorenjski banki beležimo bogato tradicijo finančnega upravljanja in odgovornosti za pravno skladnost poslovanja. Pri kakovosti bančnih storitev ne sklepamo kompromisov.« Mojca Osolnik Videmšek je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki se je pridružila Gorenjski banki leta 2014. Med leti 2014 in 2019 je bila članica uprave Gorenjske banke, d. d., pristojna za področje upravljanja tveganj, finančno upravljanje, zaledje, pravne posle in skladnost poslovanja, od 2019 pa je direktorica v podjetju GB Leasing, odgovorna za področja financ, podpore in upravljanja tveganj. Pred prihodom v Gorenjsko banko je med letoma 2003 in 2014 zasedala vodilna mesta v NLB d.d., med 2001 in 1994 je bila zaposlena na vodstvenih položajih na področju javne uprave. S certifikatom Združenja nadzornikov Slovenije ter tremi mandati v upravnem odboru Združenja nadzornikov Slovenije ima bogate izkušnje na področjih upravljanja in nadzora.

Nadzorni svet

JELENA GALIĆ

Predsednica nadzornega sveta Predsednica izvršnega odbora AIK banke in članica upravnega odbora Skupine AEC

JURIJ BAJEC

Član nadzornega sveta Upokojeni profesor ekonomske fakultete v Beogradu

TIM UMBERGER

Član nadzornega sveta

BOJAN PAVLOVIĆ

Član nadzornega sveta Član izvršnega odbora v AIK Banki

ALEKSANDER MILOSTNIK

Član nadzornega sveta Direktor Sektorja za finance in računovodstvo pri Intereuropa

ALEKSANDRA BABIĆ

Članica nadzornega sveta Direktorica za tveganja Skupine AEC

ANA ŽIVANOVIĆ

Članica nadzornega sveta Direktorica za finance Skupine AEC

Lastniška struktura

Gorenjska banka kot delniška družba v zasebni lasti posluje od leta 1996.

Delniški kapital Gorenjske banke obsega 387.938 navadnih delnic v lasti enega lastnika in sklada lastnih delnic.

DelničarŠtevilo delnicDelež
(lastniški kapital)
Agri Europe Cyprus Limited35572391,7%
Lastne delnice322158,3%
SKUPAJ387938100,00%

Graf

  Lastne delnice: 8,3%

  Agri Europe Cyprus Limited: 91,7%

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj

V Gorenjski banki zasledujemo strateško usmeritev ESG, s katero krepimo našo družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Kratica ESG združuje prizadevanja na področju varovanja okolja, razvoja družbe in doseganja visokih standardov korporativnega upravljanja. V Gorenjski banki svoje aktivnosti usmerjamo na vsa tri področja. Preverite naše projekte.

Izvedite več o naših projektih

Skladnost poslovanja

Poslovna zgodba Gorenjske banke sloni na dolgoletni tradiciji in integriteti ter zavezanosti najvišjim etičnim standardom, kar jo tudi dela tako uspešno. Svoje cilje uresničujemo upoštevaje veljavne zakone in podzakonske akte ter priporočila zunanjih institucij, vedno znova pa sledimo dobrim poslovnim praksam in interni politiki banke, pri čemer se zavezujemo moralnim načelom.

Temeljna vodila poslovanja Gorenjske banke se kažejo v:

 • varovanju ugleda in integritete banke,
 • zaščiti pravic in koristi stranke,
 • konstruktivnih notranjih odnosih,
 • preprečevanju nasprotij interesov,
 • preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
 • varovanju ljudi in premoženja,
 • varovanju poslovne tajnosti, informacij in osebnih podatkov,
 • skladnemu poslovanju,
 • visokim delovnim standardom,
 • prepovedovanju podkupovanja in omejevanju sprejemanja ter dajanja daril,
 • preprečevanju notranjih prevar ter
 • družbeni in okoljski odgovornosti.

Prijava suma nedovoljenega ravnanja v Gorenjski banki d.d.:


Kodeks poslovne etike

Kodeks poslovne etike PDF

Merila ocenjevanja za prevzem ključnih funkcij

Merila in ocenjevanja PDF

Varstvo osebnih podatkov

V Gorenjski banki z vašimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi o urejanju varstva osebnih podatkov. Za več informacij nam pišite dpo@gbkr.si ali nas pokličite 04 2084 364.

Letna poročila in dodatna razkritja

Letna poročila

Letna poročila in razkritja dodatnih informacij

Finančni izkazi

Finančni izkazi

Kazalniki uspešnosti

Kazalniki uspešnosti

Bonitetna ocena

Bonitetna ocena

Za medije

Celostna grafična podoba

CGP prirocnik

Logotipi ZIP

Kontakt za medije

soj@gbkr.si

Sporočila za javnost

Gorenjska banka je 21. maja 2024 MREL obveznice z oznako GB02 uvrstila v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Uvrstitev obveznic na LJSE zagotavlja prisotnost Gorenjske banke na kapitalskem trgu, kar je pomemben element za razvoj banke ter razvoj kapitalskega trga v Sloveniji.

Spomnimo, Gorenjska banka je 22. novembra 2023 z namenom izpolnitve MREL zahteve uspešno zaključila izdajo obveznic v vrednosti 72,6 milijonov evrov, ki so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem doma in v tujini. Obveznica ima dospelost 22. novembra 2027, z možnostjo predčasnega odpoklica v zadnjem letu do dospelosti. Obresti na glavnico se obračunavajo po obrestni meri 9,25 % letno. Z izdajo je banka s 1. 1. 2024 presegala zahtevano višino kapitala in kvalificiranih obveznosti. Zaupanje je banki izkazal širok nabor dobro poučenih vlagateljev doma in v tujini, med njimi banke, zavarovalnice, upravljavci skladov in druge finančne institucije.

Predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak ob uvrstitvi obveznic v trgovanje na organiziranem trgu LJSE: »Dinamičen in visoko likviden kapitalski trg podjetjem ter vlagateljem izboljšuje dostop do kapitala, kar spodbuja nove naložbe, inovacije ter ustvarjanje novih delovnih mest. Uvrstitev MREL obveznic GB02 na LJSE je potrditev razvojne naravnanosti Gorenjske banke ter zavezanosti k trajnostno naravnanemu razvoju Gorenjske banke.«

Predsednik Ljubljanske borze Aleš Ipavec je ob tem dejal: »Z velikim veseljem pozdravljamo uvrstitev obveznice Gorenjske banke na LJSE. Ta pomemben korak poudarja zaupanje v stabilnost in rast slovenskega kapitalskega trga. Trend širjenja nabora vrednostnih papirjev na domači borzi se nadaljuje, s tem pa tudi naložbene priložnosti naših investitorjev. Iskrene čestitke Gorenjski banki in vsem, ki so prispevali k uspešni uvrstitvi.«

 

 

Gorenjska banka-MREL   Gorenjska banka-MREL

Gorenjska banka-MREL   

Objavljeno: 21. maj 2024

V skladu z določili 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba Gorenjska banka d.d., Kranj, sporoča, da je njena matična država članica za namene razkrivanja nadzorovanih informacij Republika Slovenija in da je njeno mesto objave nadzorovanih informacij spletna stran SEOnet (https://seonet.ljse.si/), poleg tega pa družba objavlja nadzorovane informacije tudi na svoji spletni strani (https://www.gbkr.si/o-banki/).

Objavljeno: 17. maj 2024

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: »Gorenjska banka« ali »izdajatelj«), objavlja naslednje obvestilo.

Izdajatelj na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-2/2024-6 z dne 11.4.2024, s katero je ATVP potrdila prospekt za uvrstitev MREL obveznic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, z oznako GB02 v trgovanje na organiziranem trgu, objavlja Prospekt za uvrstitev MREL obveznic v trgovanje na organiziranemu trgu, kot izhaja iz priloge.

Prospekt in informacije, ki jih vsebuje ta objava, so objavljene tudi na spletnih straneh izdajatelja na naslovu www.gbkr.si, in sicer v pododdelku O banki (https://www.gbkr.si/o-banki/), in bodo objavljene do izteka zakonsko predpisanega roka.

Priloga:
Prospekt za uvrstitev MREL obveznic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, z oznako GB02 v trgovanje na organiziranem trgu.pdf

Objavljeno: 17. maj 2024

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica