Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
5

O banki

V Gorenjski banki stremimo k iskanju rešitev, ki bi podprle vaše nove začetke in vam nudile vse, kar potrebujete za brezskrben vsakdan. Prisegamo na dolgoletne izkušnje, a se prilagajamo času. Oziramo se po inovativnih pristopih in skrbimo za trdno osnovo, da bi lahko gradili sodobno digitalno bančništvo po meri tako fizičnih oseb kot podjetnikov.

Kajti tu smo, da vam stojimo ob strani pri vseh finančnih odločitvah.

Ponašamo se s pol stoletja dolgo tradicijo.

Prisegamo na zaupanje svojih strank.

Zagotavljamo zanesljivost bančnih rešitev.

Vizitka Gorenjske banke

Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 1, p.p. 147, Kranj


Spletni naslov

gbkr.si

Elektronska pošta

info@gbkr.si

Telefaks

+386 4 20 21 503

SWIFT oz. BIC

GORE SI 2X

TRR

07000-0002911448

IBAN

SI56 0700 0000 2911 448

Davčna št.

SI42780071

Matična številka

5103061000

Ustanovni kapital

16.188.366,33 EUR

Registrski organ:

Okrožno sodišče v Kranju

Vložna št:

10023600

Vrednote in vizija

Vizija


Zavzeto in s strastjo gradimo sodobno, inovativno, k strankam in zaposlenim usmerjeno banko.

Vrednote


Izhajamo iz navdušenja nad poslanstvom, ki ga opravljamo, zato s svojo vdanostjo navdihujemo tudi druge. V odličnost nas vodita doseganje in preseganje pričakovanj.

Za svoje odločitve, dejanja in rezultate smo vedno znova pripravljeni prevzeti odgovornost. Delujemo v želji po najboljših rešitvah za posameznika, družbo in naravo.

V ospredje postavljamo odzivnost. Dosegljivi in dostopni smo tako strankam kot zaposlenim, saj verjamemo, da je ključ uspešnosti v medsebojnem sodelovanju.

Do vsakogar, ki v nas najde zanesljivega partnerja, čutimo pripadnost. S tem namenom ohranjamo prostor, v katerem prevladujejo spoštovanje, zaupanje, spodbuda in odkrita komunikacija.

Uporabniška izkušnja predstavlja jedro našega zanimanja. Kajti zavedamo se, da lahko le na ta način v iskanje naprednih rešitev in nadaljnji razvoj vključujemo inovativnost.

Gorenjska banka - Stanovanjski Kredit
Gorenjska banka - Financiranje Poslovanja
Gorenjska banka - Pexels Andrea Piacquadio 3756345

Uprava

Mario Henjak

Mario Henjak

Predsednik uprave
»V Gorenjski banki stremimo h kakovostnim in inovativnim rešitvam, s katerimi strankam zagotovimo prijetno ter učinkovito uporabniško izkušnjo. Pri tem nam je v vodilo odličnost, saj se zavedamo, da so prav stranke tiste, ki nam omogočajo nadaljnji razvoj, pa tudi obstoj. Prav zato smo jim vedno pripravljeni prisluhniti, kajti z njihovo pomočjo razvijamo rešitve, ki zadovoljujejo prav njihove potrebe.« Mario Henjak je magister ekonomskih ved z dvaindvajsetletnimi izkušnjami s področja bančništva in vodenja mednarodnih bančnih skupin v regiji. Magistrski študij je zaključil na ekonomski fakulteti v Zagrebu, nakar je svoje znanje izpopolnjeval na mednarodnem Executive programu INSEAD in na Business Schoolu v Londonu. Pred prihodom v Gorenjsko banko je deloval v Banki Koper (Intesa SanPaolo) v Sloveniji, PBZ (Intesa SanPaolo) na Hrvaškem in bil od leta 2016 v Sberbank Hrvaška, kjer je do januarja 2018 opravljal funkcijo predsednika uprave. Njegove najmočnejše strokovne kompetence so izvrstno poznavanje bančništva, financ in poslovanja v mednarodnem okolju.
Marko Filipčič

Marko Filipčič

Član uprave
»Ena najmočnejših misli Alberta Einsteina se glasi: "Življenje je kot vožnja s kolesom. Če želite ohraniti ravnovesje, se morate premikati." V Gorenjski banki se nenehno pomikamo naprej, gonilo našega razvoja in napredka pa so naši zaposleni, zato cenimo prispevek prav vsakega člana kolektiva, ki se ga trudimo ne le usmerjati, temveč tudi spodbujati na njegovi karierni poti.« Marko Filipčič je magister ekonomskih znanosti. Diplomiral je leta 1997 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2005 dokončal tudi magistrski študij Poslovodenja in organizacije, smer finance. Delovne izkušnje je pridobival v Banki Koper, kjer je med letoma 1998 in 2003 opravljal mesto upravljalca premoženja ter borznega posrednika, med letoma 2004 in 2008 pa vodje Službe vodenja poslov trgovanja. Od leta 2008 do 2017 je deloval kot direktor Sektorja zakladništva in ALM v banki Intesa Sanpaolo, med 2017 in 2019 pa je v banki Intesa San Paolo Banka Bosna i Hercegovina opravljal vlogo izvršnega direktorja za finance ter člana uprave. Od takrat je del kolektiva Gorenjske banke.

Nadzorni svet

JELENA GALIĆ

Predsednica nadzornega sveta AIK Banka, predsednica izvršnega odbora

JURIJ BAJEC

Član nadzornega sveta Upokojeni profesor ekonomske fakultete v Beogradu

TIM UMBERGER

Član nadzornega sveta Višji svetovalec in namestnik vodje za vzhodno Evropo pri East Capital Moskva

VLADIMIR SEKULIĆ

Član nadzornega sveta Vodja oddelka za posredovanje at BDD M&V Investments

PETER GRAŠEK

Član nadzornega sveta Predsednik uprave pri Fundaciji Parus

ALEKSANDRA BABIĆ

Članica nadzornega sveta AIK banka, direktorica sektorja kontrolinga tveganj

ANA ŽIVANOVIĆ

Članica nadzornega sveta AIK banka, direktorica oddelka za finančni nadzor

Lastniška struktura

Gorenjska banka kot delniška družba v zasebni lasti posluje od leta 1996.

Delniški kapital Gorenjske banke obsega 387.938 navadnih delnic v lasti enega lastnika in sklada lastnih delnic.

DelničarŠtevilo delnicDelež
(lastniški kapital)
AIK banka35572391,7%
Lastne delnice322158,3%
SKUPAJ387938100,00%

Graf

  Lastne delnice: 8,3%

  AIK: 91,7%

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Sodobno bančništvo nedvomno sodi med ključne dejavnike gospodarskega razvoja in modernega načina življenja, zato pomembno vpliva tako na ožji kot širši življenjski prostor. V Gorenjski banki se tega zavedamo in svojo družbeno vlogo opravljamo nadvse odgovorno. Skladno s tem sledimo vrednotam in etičnim zavezam, s katerimi uresničujemo nove poslovne priložnosti, pri tem pa se osredotočamo na tiste oblike kapitala, ki oblikujejo odgovorno, inovativno ter stabilno današnje in bodoče gospodarsko ter družbeno okolje.

Izvedite več o naših projektih

Skladnost poslovanja

Poslovna zgodba Gorenjske banke sloni na dolgoletni tradiciji in integriteti ter zavezanosti najvišjim etičnim standardom, kar jo tudi dela tako uspešno. Svoje cilje uresničujemo upoštevaje veljavne zakone in podzakonske akte ter priporočila zunanjih institucij, vedno znova pa sledimo dobrim poslovnim praksam in interni politiki banke, pri čemer se zavezujemo moralnim načelom.

Temeljna vodila poslovanja Gorenjske banke se kažejo v:

 • varovanju ugleda in integritete banke,
 • zaščiti pravic in koristi stranke,
 • konstruktivnih notranjih odnosih,
 • preprečevanju nasprotij interesov,
 • preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
 • varovanju ljudi in premoženja,
 • varovanju poslovne tajnosti, informacij in osebnih podatkov,
 • skladnemu poslovanju,
 • visokim delovnim standardom,
 • prepovedovanju podkupovanja in omejevanju sprejemanja ter dajanja daril,
 • preprečevanju notranjih prevar ter
 • družbeni in okoljski odgovornosti.

Prijava kršitve Kodeksa poslovne etike:


Kodeks poslovne etike

Kodeks poslovne etike PDF

Merila ocenjevanja za prevzem ključnih funkcij

Merila in ocenjevanja PDF

Varstvo osebnih podatkov

V Gorenjski banki z vašimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi o urejanju varstva osebnih podatkov. Za več informacij nam pišite [email protected] ali nas pokličite 04 2084 364.

Letna poročila in dodatna razkritja

Letna poročila

Letna poročila in razkritja dodatnih informacij

Finančni izkazi

Finančni izkazi

Kazalniki uspešnosti

Kazalniki uspešnosti

Bonitetna ocena

Bonitetna ocena

Za medije

Celostna grafična podoba

CGP prirocnik

Logotipi ZIP

Kontakt za medije

[email protected]

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica