Kombinirana naložba

kombinacija depozita in vplačila v vzajemni sklad

učinkovita alternativna klasičnim oblikam varčevanja

Kombinirana naložba je sestavljena iz dolgoročnega depozita in vpisa v enega od vzajemnih skladov Triglav. Del prihrankov torej naložite v dolgoročni bančni depozit, drugi del pa sočasno vložite v Triglav Sklade.

 • odlična kombinacija varnosti in donosnosti
 • višja obrestna mera za depozit
 • podpora usposobljenega strokovnjaka

Kombinirana naložba omogoča:

 • ohranjati zelo visoko stopnjo varnosti prihrankov ob njihovi sočasni likvidnosti;
 • večjo stopnjo donosnosti, h kateri prispeva del naložbe, ki ga namenite izbranemu Triglav Skladu;
 • nadstandardno obrestno mero za tisti del prihrankov, ki ga vežete v obliki depozita.

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

O kombinirani naložbi:

 • Kombinirana naložba sta dva finančna produkta v enem – del sredstev naložite v dolgoročni depozit, del pa v vzajemne sklade Triglav.
 • Razmerje med njima je enakovredno (50 : 50).
 • Minimalni znesek vplačila je 10.000,00 EUR.
 • Depozit, ki v pride v poštev kot del kombinirane naložbe, mora bit sklenjen za obdobje od 13 do 23 mesecev ali za obdobje od 24 do 35 mesecev.
 • Obrestna mera za dolgoročni depozit v okviru kombinirane naložbe je za 0,4 o.t. višja od standardne (višja obrestna mera velja za vezano vlogo v kombinaciji s Triglav skladi za komitente s paketnim osebnim računom z rednimi mesečnimi prilivi).
 • Izbira vzajemnega sklada Triglav je poljubna. Priporočamo, da najprimernejšega glede na vaša pričakovanja izberete skupaj z bančnim svetovalcem.

Preberite tudi:

Pet razlogov, zaradi katerih smo izbrali družbo Triglav Skladi

Pet razlogov, zaradi katerih smo izbrali družbo Triglav Skladi

Za kaj pa vi varčujete? Izberite način, ki je najbližji vašim ciljem.

Za kaj pa vi varčujete? Izberite način, ki je najbližji vašim ciljem.

Vezana vloga za hranjenje denarja, ki ga ne potrebujemo takoj.

Vezana vloga za hranjenje denarja, ki ga ne potrebujemo takoj.

Dolgoročno varčevanje z mesečnimi vplačili v sklade Triglav

Dolgoročno varčevanje z mesečnimi vplačili v sklade Triglav

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.