Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet
GB Potrosniski kredit - Posebna ponudba

Hitri kredit

V Gorenjski banki obstoječim in novim komitentom ponujamo hitro ter enostavno finančno rešitev z minimalno dokumentacijo, namenjeno plačilu večjih ali nepredvidenih izdatkov. Znesek hitrega potrošniškega kredita do 30.000 € lahko pridobite brez stroškov vodenja in brez zavarovanja.

Do 30. 9. 2024 s polovičnimi stroški odobritve.

Brez stroškov vodenja in zavarovanja kredita.

Hitra odobritev kredita.

Naredite informativni izračun Hitrega kredita

 

 
 
 
 

Efektivna obrestna mera:

Celotno plačilo:


 • Izračun je informativne narave in upošteva pogoje veljavne na dan izračuna ob predvidenem črpanju kredita v celoti na zadnji dan v mesecu. Kredit odobrimo komitentom banke, ki korektno poslujejo in prejemajo redna nakazila mesečno na račun pri banki. Stroški odobritve kredita se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Gorenjske banke. Minimalna anuiteta znaša 40 €.
 • Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih, je informativna in izračunana ob predpostavki nespremenjene obrestne mere skozi celotno odplačilno dobo. V izračunu EOM in v skupnem znesku za plačilo niso upoštevani morebitni stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbene obveznosti kreditojemalca.

Hitri kredit Gorenjske banke

Hitra in enostavna finančna rešitev za poravnavo povečanih izdatkov, nepredvidenih stroškov ali poplačilo obstoječega kredita.

Do 30. 9. 2024 vam hitri kredit odobrimo s polovičnimi stroški odobritve.

 

Vse, kar morate vedeti o Hitrem kreditu še preden se dogovorite za sestanek v eni od poslovalnic Gorenjske banke:

 • namenjen je komitentom in nekomitentom Gorenjske banke, ki so državljani Slovenije, zaposleni v Sloveniji ali upokojenci, in sicer
 • za namen plačila večjih ali nepredvidenih izdatkov,
 • višina kredita je odvisna od odplačilne sposobnosti kreditojemalca in lahko znaša največ 30.000 EUR,
 • odplačilna doba za Hitri kredit brez zavarovanja je maksimalno 83 mesecev,
 • obrestna mera je fiksna (nespremenljiva), medtem ko so
 • stroški odobritve kredita vezani na višino kredita.

Potrosniski Kredit

E Racun 2

Dodatni razlogi, zaradi katerih je Hitri kredit brez zavarovanja dobro najeti pri Gorenjski banki:

Izplačilo se izvrši na osebni račun kreditojemalca, kar pomeni, da je namenjen plačilu nepredvidenih izdatkov ali uresničitvi želja.

Postopek pridobitve kredita je hiter in enostaven. Potrebujete:

 • komitenti: veljaven osebni dokument,
 • nekomitenti: veljaven osebni dokument, zadnjih 12 plačilnih list ali zadnje potrdilo o izplačilu pokojnine s strani ZPIZ-a in zadnji izpisek osebnega računa.

Hitri kredit brez zavarovanja omogoča poplačilo obstoječega kredita.

Možno ga je najeti v primeru zaposlitve za določen čas, pri čemer ročnost kredita ne sme biti daljša od pogodbe o zaposlitvi.

V Gorenjski banki najem Hitrega kredita brez zavarovanja ponujamo tudi mladim, zaposlenim vsaj 3 mesece. Preverite pogoje najema Hitrega kredita za mlade.

Kako do Hitrega kredita?

Ocenite lastne finančne zmožnosti in naredite informativni izračun kreditne sposobnosti.

Naročite se na sestanek in pripravite vso potrebno dokumentacijo.

Obiščite poslovalnico Gorenjske banke, se pogovorite z bančnim svetovalcem ter sklenite Hitri kredit.


Potrebna dokumentacija za takojšnjo sklenitev Hitrega kredita

Pogosta vprašanja in odgovori

Odplačilna doba potrošniškega kredita znaša največ 83 mesecev oz. v omejenem obsegu tudi do 120 mesecev, stanovanjskega pa do 360 mesecev. Ob tem se krediti razlikujejo glede na namen. Potrošniški omogoča izplačilo v gotovini, poplačilo kreditov, obveznosti iz naslova limitov, kreditnih kartic in leasing poslov, stanovanjski kredit pa nakup, adaptacijo ali gradnjo nepremičnine oziroma poplačilo stanovanjskega kredita ali izplačilo dednih deležev, pri čemer ekskluzivni stanovanjski kredit podpira izbrane nepremičnine, ki jih Gorenjska banka ponuja v sodelovanju s partnerji. Skladno s tem se razlikuje tudi dokumentacija, potrebna za odobritev potrošniškega, stanovanjskega ali ekskluzivnega stanovanjskega kredita.
Fiksna obrestna mera je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času, določenem s pogodbo, ne spreminja, medtem ko je spremenljiva obrestna mera vezana na referenčno obrestno mero, ki je tržna in služi kot izhodišče pri določanju obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Običajno gre za medbančne obrestne mere EURIBOR+ in LIBOR+. V splošnem spremenljiva obrestna mera prinaša večje finančno tveganje, saj se lahko potrošnikove mesečne obveznosti spreminjajo, zaradi česar višina posameznega obroka variira.
Izbrane banke znotraj območja Evropske unije so na podlagi medbančne referenčne obrestne mere za določeno obdobje pripravljene dati depozit drugi banki in ga objaviti na European Money Marker Institute po 11. uri (po centralno evropskem času) ter na ustrezni strani Thomson Reuters. Za potrebe tega dogovora se uporablja EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu. Posamezna banka zato nanj nima vpliva. Več o EURIBOR-u je na voljo na www.euribor-rates.si in na predstavitvenih straneh Gorenjske banke.
Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti, o katerih sta se dogovorila banka in potrošnik in se izračuna v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih.
Gre za elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki veljajo za fizične osebe. Sistem je bil vzpostavljen z namenom upravljanja kreditnega tveganja bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov ter zagotavljanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. V sistemu SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko ter potencialno zadolženost oziroma korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti posameznih fizičnih oseb. SISBON od 1. 1. 2016 vodi Banka Slovenije in od tega dne upravlja s sistemom ter zbirko podatkov o boniteti strank.
Osnovo za izračun kreditne sposobnosti določa višina povprečnih rednih mesečnih prilivov na osebni transakcijski račun v obdobju zadnjih 12 mesecev, pri čemer za redni mesečni priliv na osebni transakcijski račun štejejo dohodek iz delovnega razmerja, dohodki iz dejavnosti, pokojnine, prejemki od oddaje nepremičnine, finančnih investicij in drugi viri z izjemo prejemkov enkratne ter občasne narave, kakršne so jubilejne in izredne nagrade ali krizni dodatek.
Kreditojemalcu mora po plačilu obroka kredita na računu ostati dovolj sredstev za preživetje. S tem namenom Banka Slovenije predpisuje, da mora kreditojemalcu po plačilu mesečnih obveznosti iz naslova kreditov in leasingov ostati vsaj znesek v višini 745 € (znesek letno določi in objavi Banka Slovenije). Za kreditojemalce, ki vzdržujejo družinske člane, je ta znesek višji, a je višina odvisna od strukture posamezne družine.
Pri najemu kredita je treba upoštevati makrobonitetne omejitve. Te zajemajo omejitev maksimalnega razmerja med letnimi obveznostmi za odplačilo kreditov in leasingov ter letnim dohodkom potrošnika. Kreditojemalcu mora ne glede na višino dohodka po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb ostati najmanj znesek v višini 745 €. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, določeno po zakonu, pa mu mora ostati znesek v višini prejemka, določenega na osebo, ki jo preživlja, in sicer po zakonsko določenih merilih denarne socialne pomoči.
Kreditojemalec mora biti v trenutku podpisa pogodbe z banko polnoleten, star torej vsaj 18 let, in ob izteku dobe kreditiranja ne sme presegati 80 let. Omejitev maksimalne starosti sicer ne velja za premostitvene kredite.
Življenje je prekratko, da bi o počitnicah le sanjali.
Uresničite svoje sanje

Življenje je prekratko, da bi o počitnicah le sanjali.

Naslednje leto, enkrat, nekoč … Z najemom potrošniškega kredita lahko uresničite svoje tihe želje in velike ambicije. Strokovnjaki vam svetujejo, kdaj je potrošniški kredit prava rešitev za finančne skrbi.

 • Kdaj je sklenitev potrošniškega kredita prava rešitev za moje finančne skrbi?
 • Izračunajte, koliko potrebujete za popolne počitnice s Počitniškim AI.TINERAR-jem
 • Kviz: Katera je vaša popolna počitniška destinacija?
PREBERITE VEČ

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica