Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
Hitra Petka

Hitri kredit 5ka

Pridobite finančna sredstva za večje nakupe in nepredvidene stroške oziroma poplačilo že obstoječega kredita in si olajšajte postopek z minimalno dokumentacijo, potrebno za odobritev hitrega kredita brez zavarovanja.

Sredstva, prejeta v istem dnevu kot odobritev kredita.

Brez stroškov vodenja kredita.

Brez zavarovanja.

Naredite informativni izračun kredita po svoji meri.

Hitri kredit 5ka Gorenjske banke

Hiter in enostaven postopek omogoča večje nakupe, nepredvidene stroške ter poplačilo obstoječega kredita.

Vse, kar morate vedeti o hitrem kreditu 5ka, še preden se dogovorite za sestanek v eni od poslovalnic Gorenjske banke:

  • hitri kredit 5ka lahko najamejo komitenti Gorenjske banke, in sicer za namen nakupa blaga ali storitev oziroma poplačilo že obstoječega kredita,
  • višina kredita je odvisna od odplačilne sposobnosti kreditojemalca, vendar znesek vseh hitrih kreditov brez zavarovanja ne sme presegati 15.000 EUR,
  • odplačilna doba za hitri kredit 5ka brez zavarovanja znaša maksimalno 5 let,
  • obrestna mera je fiksna (nominalna) in
  • stroški so vezani na odobritev (kreditojemalec plača stroške odobritve).

Potrosniski Kredit

E Racun 2

Dodatni razlogi, zaradi katerih je hitri kredit 5ka brez zavarovanja dobro najeti pri Gorenjski banki:

Izplačilo je mogoče tudi v gotovini, na osebni račun kreditojemalca.

S hitrim kreditom brez zavarovanja je možno poplačati obstoječi kredit.

Hitri kredit brez zavarovanja je mogoče najeti tudi v primeru zaposlitve za določen čas, pri čemer ročnost kredita ne sme biti daljša od pogodbe o zaposlitvi.

Zakaj v Gorenjski banki hitri kredit imenujemo 5ka?

5%

obrestna mera

5 let

odplačilne dobe

15k €

potrošniškega kredita

1 dan

sredstva prejmete na račun v roku enega dne od odobritve kredita

Kako do hitrega kredita?

Ocenite lastne finančne zmožnosti in naredite informativni izračun kreditne sposobnosti.

Naročite se na sestanek , se pogovorite z nami in pridobite ponudbo, prilagojeno vašim željam ter zmožnostim.

Zaupajte nam, saj po pridobitvi ustrezne dokumentacije prevzamemo celoten proces do realizacije kredita.

Pogosta vprašanja in odgovori

Odplačilna doba hitrega potrošniškega kredita znaša največ 60, potrošniškega največ 84, stanovanjskega pa do 360 mesecev. Ob tem se krediti razlikujejo glede na namen. Potrošniški omogoča izplačilo v gotovini, poplačilo kreditov, obveznosti iz naslova limitov, kreditnih kartic in leasing poslov, stanovanjski kredit pa nakup, adaptacijo ali gradnjo nepremičnine oziroma poplačilo stanovanjskega kredita ali izplačilo dednih deležev, pri čemer ekskluzivni stanovanjski kredit podpira izbrane nepremičnine, ki jih Gorenjska banka ponuja v sodelovanju s partnerji. Skladno s tem se razlikuje tudi dokumentacija, potrebna za odobritev potrošniškega, stanovanjskega ali ekskluzivnega stanovanjskega kredita.
Fiksna obrestna mera je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času, določenem s pogodbo, ne spreminja, medtem ko je spremenljiva obrestna mera vezana na referenčno obrestno mero, ki je tržna in služi kot izhodišče pri določanju obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Običajno gre za medbančne obrestne mere EURIBOR+ in LIBOR+. V splošnem spremenljiva obrestna mera prinaša večje finančno tveganje, saj se lahko potrošnikove mesečne obveznosti spreminjajo, zaradi česar višina posameznega obroka variira.
Izbrane banke znotraj območja Evropske unije so na podlagi medbančne referenčne obrestne mere za določeno obdobje pripravljene dati depozit drugi banki in ga objaviti na European Money Marker Institute po 11. uri (po centralno evropskem času) ter na ustrezni strani Thomson Reuters. Za potrebe tega dogovora se uporablja EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu. Posamezna banka zato nanj nima vpliva. Več o EURIBOR-u je na voljo na www.euribor-rates.si in na predstavitvenih straneh Gorenjske banke.
Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti, o katerih sta se dogovorila banka in potrošnik in se izračuna v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih.
Gre za elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki veljajo za fizične osebe. Sistem je bil vzpostavljen z namenom upravljanja kreditnega tveganja bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov ter zagotavljanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. V sistemu SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko ter potencialno zadolženost oziroma korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti posameznih fizičnih oseb. SISBON od 1. 1. 2016 vodi Banka Slovenije in od tega dne upravlja s sistemom ter zbirko podatkov o boniteti strank.
Osnovo za izračun kreditne sposobnosti določa višina povprečnih rednih mesečnih prilivov na osebni transakcijski račun v obdobju zadnjih 12 mesecev, pri čemer za redni mesečni priliv na osebni transakcijski račun štejejo dohodek iz delovnega razmerja, dohodki iz dejavnosti, pokojnine, prejemki od oddaje nepremičnine, finančnih investicij in drugi viri z izjemo prejemkov enkratne ter občasne narave, kakršne so jubilejne in izredne nagrade ali krizni dodatek.
Kreditojemalcu mora po plačilu obroka kredita na računu ostati dovolj sredstev za preživetje. S tem namenom Banka Slovenije predpisuje, da mora kreditojemalcu po plačilu mesečnih obveznosti iz naslova kreditov in leasingov ostati vsaj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače. Za kreditojemalce, ki vzdržujejo družinske člane, je ta znesek višji, a je višina odvisna od strukture posamezne družine.
Pri najemu stanovanjskega kredita je treba upoštevati makrobonitetne omejitve. Te zajemajo omejitev maksimalnega razmerja med letnimi obveznostmi za odplačilo kreditov in leasingov ter letnim dohodkom potrošnika. Kreditojemalcu mora ne glede na višino dohodka po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, določeno po zakonu, pa mu mora ostati znesek v višini prejemka, določenega na osebo, ki jo preživlja, in sicer po zakonsko določenih merilih denarne socialne pomoči.
Kreditojemalec mora biti v trenutku podpisa pogodbe z banko polnoleten, star torej vsaj 18 let, in ob izteku dobe kreditiranja ne sme presegati 80 let. Omejitev maksimalne starosti sicer ne velja za premostitvene kredite.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

  • 04 20 84 312
  • info@gbkr.si
  • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

  • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica