Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
Stanovanjski Kredit

Stanovanjski kredit

Ni potrebe, da bi čakali na dan, ko si boste lahko privoščili nov dom ali novo podobo starega doma. Poskrbite za prijetno počutje že zdaj in svojim dragim omogočite brezskrbno bivanje.

Ugodne obrestne mere.

Ob ustreznem zavarovanju izplačilo do 100 % zneska kredita v gotovini.

Enkratni strošek odobritve kredita, če tega za isti namen najema več družinskih članov.

Vas zanima informativni izračun?

Izračun 1.

Fiksna obrestna mera:

2,40 %

Doba odplačevanja:

20 let

Izračun 2.

Spremenljiva obrestna mera:

1,80 %
6m Euribor (+1,80%), Euribor: 0%

Doba odplačevanja:

20 let

Stanovanjski kredit Gorenjske banke

Nakup ali gradnja doma nedvomno veljata za eno najpomembnejših življenjskih naložb. Najem kredita vam omogoča hitrejši, preprostejši in udobnejši začetek.

Vse, kar morate vedeti o stanovanjskem kreditu, še preden se dogovorite za sestanek v eni od poslovalnic Gorenjske banke:

 • višina kredita je odvisna od odplačilne sposobnosti kreditojemalca in vrste zavarovanja,
 • odplačilna doba do 20 let velja ob sočasnem zavarovanju pri zavarovalnici, zastavi nepremičnine ali poroštvu fizičnih oseb. Odplačilna doba do 30 let je na voljo komitentom banke, ki stanovanjski kredit najemajo za potrebe gradnje ali nakup stanovanjske hiše ali stanovanja in sočasno zavarujejo kredit z zastavo nepremičnine,
 • obrestna mera se deli na spremenljivo (referenčno) in fiksno (nominalno) ter
 • izplačilo je mogoče tudi v gotovini, in sicer do 100 % kredita (ob ustreznem zavarovanju).

Stanovanjski Kredit Gorenjska Banka Tu Smo Za Vas

Gorenjska Banka - stanovanjski kredit za nov dom

Dodatni razlogi, zaradi katerih je stanovanjski kredit dobro najeti pri Gorenjski banki:

S stanovanjskim kreditom je mogoče poplačati obstoječi kredit.

Stanovanjski kredit je mogoče najeti tudi ob zaposlitvi za določen čas, a je pogoj zastava nepremičnine.

Če se za stanovanjski kredit z istim namenom odloči več družinskih članov, stroške odobritve krije le en kreditojemalec.

S stanovanjskim kreditom Gorenjske banke lahko financirate tudi nakup nepremičnine na Hrvaškem.

Kako do stanovanjskega kredita?

Ocenite lastne finančne zmožnosti in naredite informativni izračun kreditne sposobnosti.

Naročite se na sestanek , se pogovorite z nami in pridobite ponudbo, prilagojeno vašim željam ter zmožnostim.

Zaupajte nam, saj po pridobitvi ustrezne dokumentacije prevzamemo celoten proces do realizacije kredita.

Najugodnejši stanovanjski kredit Gorenjske banke
Moj dom, moja pravila

Najugodnejši stanovanjski kredit Gorenjske banke

Ko ste enkrat na svojem, vi postavljate pravila. Izkoristite akcijsko ponudbo stanovanjskih kreditov Gorenjske banke in uresničite željo po svojem kraljestvu.

Preverite ponudbo

Značilnosti stanovanjskega kredita

Namen

Kreditojemalec stanovanjski kredit lahko najame za namen nakupa, gradnje, prenovo doma, pridobitev gradbene dokumentacije in refinanciranje.

Stroški

Sklenitev kredita zajema naslednje stroške:
 • strošek odobritve kredita,
 • strošek zavarovalne premije (v primeru zavarovanja preko zavarovalnice) in
 • nadomestilo za izvedbo zavarovanja za nepremičnino (v primeru zavarovanja s hipoteko).
V primeru zavarovanja kredita z zastavo nepremičnine je sestavni del kreditne dokumentacije tudi cenitveno poročilo, ki ga kreditojemalec pridobi na lastne stroške.

Zavarovanje

Stanovanjski kredit je mogoče zavarovati na naslednje načine: z zastavo nepremičnine, zavarovanjem pri zavarovalnici, s poroštvom odplačilno sposobnih porokov ali s pomočjo kombinacije navedenih oblik zavarovanja, pri čemer je vrsta zavarovanja odvisna od odplačilne dobe in višine zneska kredita. V sodelovanju z zavarovalnico Triglav za primer nepredvidenih dogodkov omogočamo življenjsko zavarovanje kreditojemalca.

Sisbon

Pred samo odobritvijo kredita preverimo kreditno sposobnost kreditojemalca in korektnost poslovanja v sistemu SISBON. Gre za sistem, v katerem se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko ter potencialno zadolženost ter korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti strank.

Pogosta vprašanja in odgovori

Kreditojemalcu mora po plačilu obroka kredita na računu ostati dovolj sredstev za preživetje. S tem namenom Banka Slovenije predpisuje, da mora kreditojemalcu po plačilu mesečnih obveznosti iz naslova kreditov in leasingov ostati vsaj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače. Za kreditojemalce, ki vzdržujejo družinske člane, je ta znesek višji, a je višina odvisna od strukture posamezne družine.
Pri najemu stanovanjskega kredita je treba upoštevati makrobonitetne omejitve. Te zajemajo omejitev maksimalnega razmerja med letnimi obveznostmi za odplačilo kreditov in leasingov ter letnim dohodkom potrošnika. Kreditojemalcu mora ne glede na višino dohodka po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, določeno po zakonu, pa mu mora ostati znesek v višini prejemka, določenega na osebo, ki jo preživlja, in sicer po zakonsko določenih merilih denarne socialne pomoči.
Osnovo za izračun kreditne sposobnosti določa višina povprečnih rednih mesečnih prilivov na osebni transakcijski račun v obdobju zadnjih 12 mesecev, pri čemer za redni mesečni priliv na osebni transakcijski račun štejejo dohodek iz delovnega razmerja, dohodki iz dejavnosti, pokojnine, prejemki od oddaje nepremičnine, finančnih investicij in drugi viri z izjemo prejemkov enkratne ter občasne narave, kakršne so jubilejne in izredne nagrade ali krizni dodatek.
Kreditojemalec mora biti v trenutku podpisa pogodbe z banko polnoleten, star torej vsaj 18 let, in ob izteku dobe kreditiranja ne sme presegati 80 let. Omejitev maksimalne starosti sicer ne velja za premostitvene kredite.
Fiksna obrestna mera je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času, določenem s pogodbo, ne spreminja, medtem ko je spremenljiva obrestna mera vezana na referenčno obrestno mero, ki je tržna in služi kot izhodišče pri določanju obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Običajno gre za medbančne obrestne mere EURIBOR+ in LIBOR+. V splošnem spremenljiva obrestna mera prinaša večje finančno tveganje, saj se lahko potrošnikove mesečne obveznosti spreminjajo, zaradi česar višina posameznega obroka variira.
Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti, o katerih sta se dogovorila banka in potrošnik in se izračuna v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih.
Gre za elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki veljajo za fizične osebe. Sistem je bil vzpostavljen z namenom upravljanja kreditnega tveganja bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov ter zagotavljanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. V sistemu SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko ter potencialno zadolženost oziroma korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti posameznih fizičnih oseb. SISBON od 1. 1. 2016 vodi Banka Slovenije in od tega dne upravlja s sistemom ter zbirko podatkov o boniteti strank.
Izbrane banke znotraj območja Evropske unije so na podlagi medbančne referenčne obrestne mere za določeno obdobje pripravljene dati depozit drugi banki in ga objaviti na European Money Marker Institute po 11. uri (po centralno evropskem času) ter na ustrezni strani Thomson Reuters. Za potrebe tega dogovora se uporablja EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu. Posamezna banka zato nanj nima vpliva. Več o EURIBOR-u je na voljo na www.euribor-rates.si in na predstavitvenih straneh Gorenjske banke.
Odplačilna doba hitrega potrošniškega kredita znaša največ 60, potrošniškega največ 84, stanovanjskega pa do 360 mesecev. Ob tem se krediti razlikujejo glede na namen. Potrošniški omogoča izplačilo v gotovini, poplačilo kreditov, obveznosti iz naslova limitov, kreditnih kartic in leasing poslov, stanovanjski kredit pa nakup, adaptacijo ali gradnjo nepremičnine oziroma poplačilo stanovanjskega kredita ali izplačilo dednih deležev, pri čemer ekskluzivni stanovanjski kredit podpira izbrane nepremičnine, ki jih Gorenjska banka ponuja v sodelovanju s partnerji. Skladno s tem se razlikuje tudi dokumentacija, potrebna za odobritev potrošniškega, stanovanjskega ali ekskluzivnega stanovanjskega kredita.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica