Izredni limit

Za izredni limit stranka lahko zaprosite, kadar potrebujete več denarnih sredstev, kot jih imate.

Izredni limit

Izredni limit je dogovorjena dovoljena prekoračitev sredstev na osebnem računu, ki je zneskovno in časovno omejena. Za izredni limit stranka lahko zaprosite, kadar potrebujete več denarnih sredstev, kot jih imate.

 • preprosta pridobitev za dobo do 6 mesecev ali za dobo od 7 do 12 mesecev,
 • možnostjo avtomatskega podaljševanja za limite odobrene za 12 mesecev.
 • pridobitev limita je hitra in preprosta,
 • pridobitev je možna v 1 dnevu.

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

Zakaj je izredni limit lahko prava odločitev?       
 

 • preprosta pridobitev za dobo do 6 mesecev ali za dobo od 7 do 12 mesecev,
   
 • možnost avtomatskega podaljševanja za limite odobrene za 12 mesecev,
   
 • zneska ni treba odplačevati vsak mesec, morate pa ga odplačati do konca veljavnosti limita,
   
 • višina izrednega limita je odvisna od povprečja rednih mesečnih prilivov v zadnjih treh mesecih,
   
 •  izredni limit, višji od enkratnega povprečja rednih mesečnih prilivov v zadnjih treh mesecih, lahko zavarujete s plačilom zavarovalne premije, s poroki ali z zastavo sredstev,
   
 • strošek odobritve in zavarovalne premije je objavljen v dokumentu Tarifa nadomestil za plačilne storitve za potrošnike,
   
 •  višina obrestne mere je objavljena v dokumentu Obrestne mere za poslovanje na osebnem računu za potrošnike.
   

 

Kako naročite izredni limit? 
 

 • prek spletne banke Link (Naročila/Sprememba limita),
   
 • prek mobilne banke LinkM (Sporočilo banki), kjer navedete želeno vrsto limita, (redni/izredni), višino limita, dobo trajanja limita, morebitno avtomatsko podaljševanje in način zavarovanja limita,
   
 •  osebno v poslovalnici, ki vodi vaš osebni račun.
   

 

Kako poteka odobritev izrednega limita?
 

 •  pridobitev limita je hitra in preprosta,
   
 •  možna je tudi že isti dan,
   
 • odobrimo vam ga glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo ocenimo v skladu s poslovno politiko banke,
   
 • pred odobritvijo izrednega limita na banki v sistemu SISBON preverijo vaše poslovanje,
   
 • morebitno dodatno potrebno dokumentacijo lahko v dogovoru s poslovalnico skenirano pošljete tudi po elektronski pošti, a le iz elektronskega naslova, ki ga vodimo v naših evidencah.

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.