Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Objava prospekta za uvrstitev MREL obveznic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, z oznako GB02 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: »Gorenjska banka« ali »izdajatelj«), objavlja naslednje obvestilo:

Izdajatelj na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št. 40200-2/2024-6 z dne 11.4.2024, s katero je ATVP potrdila prospekt za uvrstitev MREL obveznic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, z oznako GB02 v trgovanje na organiziranem trgu, objavlja Prospekt za uvrstitev MREL obveznic v trgovanje na organiziranemu trgu, kot izhaja iz priloge.

Prospekt in informacije, ki jih vsebuje ta objava, so objavljene tudi na spletnih straneh izdajatelja na naslovu www.gbkr.si, in sicer v pododdelku O banki (https://www.gbkr.si/o-banki/), in bodo objavljene do izteka zakonsko predpisanega roka.
17

Priloga:
Prospekt za uvrstitev MREL obveznic družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, z oznako GB02 v trgovanje na organiziranem trgu.pdf

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

  • 04 20 84 312
  • info@gbkr.si
  • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

  • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica