Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Izračun kopija stanovanjski

TO je besedilo

 

 
 
 
 

Efektivna obrestna mera:

Celotno plačilo:

Efektivna obrestna mera:

Celotno plačilo:

SPLOŠNO O OBRESTOVANJU

Banka obračunava obresti z uporabo navadnega obrestnega računa, z dekurzivnim obrestovanjem, za dejansko število dni po koledarju in z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (365/366 dni).
Pri obračunu obresti banka upošteva datum valute. Banka obračunava in pripiše obresti h glavnici mesečno, in sicer konec koledarskega meseca ter ob zaprtju osebnega  računa. Obresti banka obračuna in pripiše v valuti, v kateri se vodijo sredstva. Zamudne obresti se obračunavajo v višini vsakokrat veljavne obrestne mere zamudnih obresti, določenih z zakonom. V primeru, da stopnja zakonskih zamudnih obresti ni več zakonskodoločena, je dolžan uporabnik za nedovoljeno negativno stanje plačati zamudne obresti, obračunane po obrestni meri za dovoljeno negativno stanje po pogodbi, povečani za 70 %. Roki za plačilo in način plačila zamudnih obresti so enaki kot roki plačila in način obračuna ostalih obresti po pogodbi. Osnova za izračunobresti je znesek neodplačanega dolga.

SPLOŠNO O OBRESTOVANJU

Banka obračunava obresti z uporabo navadnega obrestnega računa, z dekurzivnim obrestovanjem, za dejansko število dni po koledarju in z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (365/366 dni).
Pri obračunu obresti banka upošteva datum valute. Banka obračunava in pripiše obresti h glavnici mesečno, in sicer konec koledarskega meseca ter ob zaprtju osebnega  računa. Obresti banka obračuna in pripiše v valuti, v kateri se vodijo sredstva. Zamudne obresti se obračunavajo v višini vsakokrat veljavne obrestne mere zamudnih obresti, določenih z zakonom. V primeru, da stopnja zakonskih zamudnih obresti ni več zakonskodoločena, je dolžan uporabnik za nedovoljeno negativno stanje plačati zamudne obresti, obračunane po obrestni meri za dovoljeno negativno stanje po pogodbi, povečani za 70 %. Roki za plačilo in način plačila zamudnih obresti so enaki kot roki plačila in način obračuna ostalih obresti po pogodbi. Osnova za izračunobresti je znesek neodplačanega dolga.

Številka 1

besedilo

Številka 1

besedilo

Številka 1

besedilo

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

  • 04 20 84 312
  • info@gbkr.si
  • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

  • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica