Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Več informacij o SISBON

SISBON je informacijski sistem, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, fizičnih osebah, med bankami, hranilnicami in drugimi pravnimi osebami.

SISBON je tako vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja, vzdržnega zadolževanja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov.

V SISBONu se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti fizičnih oseb, posameznikov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Na osnovi vpogleda v sistem SISBON banka na določen dan ugotavlja stanje dejanske zadolženosti (potencialnega) komitenta in/ali poroka, ki je fizična oseba, (pri poslih, ki jih sklepajo fizične osebe ali poslovni subjekti) kot tudi stanje potencialne obveznosti (potencialnega) komitenta in/ali poroka ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Vpogledi se vršijo glede na namene, ki jih določa ZCKR:
 • ocenjevanje kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla in
 • v primeru reklamacij, izterjave, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

Banka je kot uporabnica in upravljavka zbirk osebnih podatkov svojih komitentov odgovorna za pravilnost in ažurnost podatkov ter za zagotavljanje popravkov napačnih podatkov v skladu z določili ZCKR in ZVOP-1. Podatki se v sistemu hranijo in so dostopni še štiri leta po zaključku posla.

Pravice komitentov

 

1. Pravica do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON – Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBONa

Komitent ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima komitent pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in  pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika. Pravico do informacij in pojasnil, razen pojasnil v zvezi z avtomatiziranim odločanjem, lahko komitent uveljavlja pri kateremkoli članu ali upravljavcu. Pravico do pojasnila v zvezi z avtomatiziranim odločanjem lahko komitent uveljavlja le pri članu, ki izvaja takšno odločanje.

Komitent se lahko s svojimi podatki v SISBON seznani na naslednje načine:
 1. z oddajo zahteve za izpis podatkov iz SISBON,
 2. prek spletne aplikacije Moj SISBON,
 3. prek mobilne aplikacije Moj SISBON.

 

1.1 Izpis podatkov za posameznika

Posameznik lahko za izpis zaprosi pri članu SISBON ali pri Banki Slovenije. V ta namen izpolni obrazec “Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON” in ga odda pri kateremkoli članu ali vložišču Banke Slovenije. Izpis, informacije in pojasnila se zagotovijo najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve.

Posameznik lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen mora posameznik izpolniti obrazec SISBON-Pooblastilo“, pooblaščenec za vpogled pa še dodatni obrazec “Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom«. Pooblastiteljev podpis na pooblastilu mora biti overjen.

Izpis podatkov  je sestavljen iz več delov:

 • poizvedbeni podatki (kdo in kdaj je naročil izpis podatkov)
 • matični podatki posameznika,
 • podatki o poslih in poslovnih dogodkih, ki jih člani sistema SISBON skladno z ZCKR posredujejo  v sistem SISBON,
 • podatki o izvedenih vpogledih v posameznikove podatke,
 • podatki o oddanih pritožbah.

Posameznik lahko izpis podatkov prejme na dva načina; s prevzemom izpisa na elektronski naslov ali s priporočeno pošiljko po pošti.

 

1.1.1 Prevzem izpisa na elektronski naslov

Posameznik lahko izpis podatkov prevzame na navedeni elektronski naslov na vlogi. Zahtevo za izpis podatkov osebno odda pri kateremkoli članu sistema SISBON, ki opravi identifikacijo prejemnika izpisa. V ta namen mora izpolniti obrazec “Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON“. Po vnosu in obdelavi zahteve za izpis podatkov, posameznik po elektronski pošti prejme povezavo, prek katere lahko po prejemu SMS gesla prevzame izpis podatkov. Prevzem podatkov je časovno omejen.

 

1.1.2 Prejem izpisa po pošti

Posameznik izpolni  obrazec “Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON” in ga odda pri članu SISBON ali vložišču Banke Slovenije. Izpis podatkov se posamezniku posreduje s priporočeno pošto na navedeni naslov iz zahteve, najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.

 

1.2 Spletna aplikacija Moj SISBON

Spletna aplikacija Moj SISBON fizičnim osebam omogoča vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v Sistemu izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON. Dostop do podatkov v spletni aplikaciji je omogočen z uporabo elektronske osebne izkaznice s čipom ali osebnega kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega fizični osebi, s strani naslednjih izdajateljev:

 • SIGEN-CA,
 • Halcom CA,
 • POSTA®CA in
 • AC NLB

Informacije o aktivaciji in uporabi elektronske osebne izkaznice z uporabo čitalnika, so na voljo tukaj.

Opozorilo: nekatere novejše verzije spletnih brskalnikov onemogočajo dostop s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki vsebujejo prstni odtis potrdila po algoritmu SHA-1.

Spletna aplikacija Moj SISBON omogoča:

 • pregled lastnih podatkov,
 • brezplačen izpis podatkov v PDF obliki,
 • pregled arhiva izpisov podatkov,
 • oddajo zahtevka za popravek podatkov,
 • pregled izvedenih plačil,
 • pregled izvedenih vpogledov v podatke,
 • aktivacijo uporabe mobilne aplikacije Moj SISBON.

Spletna aplikacija deluje 24/7, vse dni v letu, njena uporaba je brezplačna.

 

1.3 Mobilna aplikacija Moj SISBON

Mobilna aplikacija Moj SISBON vam omogoča seznanitev z vašimi podatki v sistemu SISBON kjerkoli in kadarkoli. Za dostop do podatkov morate na mobilno napravo namestiti mobilno aplikacijo (prenos aplikacije za Android ali iOS naprave) in jo aktivirati prek spletne aplikacije Moj SISBON.

Mobilna aplikacij Moj SISBON vam omogoča:

 • pregled lastnih podatkov,
 • izpis podatkov v PDF obliki,
 • pregled izvedenih vpogledov v podatke
 • oddajo zahtevka za popravek podatkov.

Mobilna aplikacija deluje 24/7, vse dni v letu, njena uporaba je brezplačna.

2. Pravica do popravka podatkov v SISBON

Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov ali pri upravljavcu.

Komitent lahko pravico do popravka podatkov v SISBON uveljavlja na naslednje načine:

Dopolnitev, popravek ali izbris osebnih podatkov je banka dolžna izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejela zahtevo in o tem obvestiti komitenta, ali ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storila.

 

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica