Posebna ponudba Link Link Novi Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet
Gb Pk In Sk

Najugodnejši potrošniški kredit Gorenjske banke

Življenje je prekratko, da ga ne bi uživali. Izkoristite akcijsko obrestno mero potrošniškega kredita Gorenjske banke in uresničite svoje velike in male želje še danes.

Pridobite ponudbo

Akcijska fiksna obrestna mera.

Za zneske tudi nad 30.000 EUR in odplačilno dobo do 20 let.

Možnost najema tudi za odplačilo obstoječih obveznosti.

Digitalna knjižnica uporabnih vsebin za potrošniški kredit

Vas zanima primer akcijske ponudbe potrošniškega kredita?

Potrošniški kredit zavarovan pri zavarovalnici

Fiksna obrestna mera:

4,80 %

Efektivna obrestna mera:

7,20 %

Skupni znesek za plačilo:

37.503,32 €

Doba odplačevanja:

83 mesecev

Potrošniški kredit zavarovan z zastavo nepremičnine

Fiksna obrestna mera:

4,80 %

Efektivna obrestna mera:

5,34 %

Skupni znesek za plačilo:

86.324,66 €

Doba odplačevanja:

180 mesecev

Naredite informativni izračun

 

Akcijska ponudba velja za potrošniške kredite, sklenjene do 31. 12. 2023 ob sočasni sklenitvi SUPER ali TOP bančnega paketa ter ene od ustreznih oblik zavarovanja.

Najugodnejši potrošniški kredit Gorenjske banke

Sanjsko potovanje, poroka, prenova stanovanja, večji nakup ali poplačilo obstoječih obveznosti. Potrošniški kredit Gorenjske banke z akcijsko obrestno mero vam omogoča vse.

Vse, kar morate vedeti o potrošniškem kreditu, še preden se dogovorite za sestanek v eni od poslovalnic Gorenjske banke:

 • višina kredita je odvisna od odplačilne sposobnosti kreditojemalca in izbrane vrste zavarovanja,
 • odplačilna doba potrošniškega kredita znaša maksimalno 20 let,
 • obrestna mera je fiksna (nominalna), pri čemer je končna obrestna mera odvisna od dogovora med banko ter kreditojemalcem,
 • izplačilo je možno 100 % v gotovini, na osebni račun kreditojemalca in
 • stroški so vezani na odobritev kredita in izbrano zavarovanje kredita.

Inspired Girl In Brown Hat Drinking Pineapple Cocktail While Resting Near Pool. Magnificent Blonde Female Model Chilling At Resort Cafe In Weekend Morning.

Najugodnjesi Potrosniski Kredit Gorensjek Banke2

Dodatni razlogi, zaradi katerih je potrošniški kredit dobro najeti pri Gorenjski banki:

 • S potrošniškim kreditom je možno poplačati obstoječe obveznosti.
 • Potrošniški kredit je mogoče najeti tudi na podlagi zaposlitve za določen čas.
 • Brez stroškov vodenja kredita.
 • Obrestna mera je lahko še ugodnejša, če se sočasno ob najemu potrošniškega kredita sklene eno od oblik zavarovanja.

 

Vas zanima informativni izračun potrošniškega kredita, ki bo zadostil vašim finančnim potrebam?

 

 
 
 
 

Efektivna obrestna mera:

Celotno plačilo:

Efektivna obrestna mera:

Celotno plačilo:

 

Izračun je informativne narave in upošteva pogoje veljavne na dan izračuna ob predvidenem črpanju kredita v celoti na zadnji dan v mesecu. V izračunu je upoštevana obrestna mera, ki velja za komitenta banke, ki je imetnik Super ali Top paketa ter pred sklenitvijo kreditne pogodbe sklene tudi življenjsko ali rizično življenjsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav.

Stroški odobritve kredita se zaračunajo po vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Gorenjske banke in v tem izračunu veljajo za potrošniški kredit zavarovan pri zavarovalnici. V primeru zavarovanja z zastavo nepremičnine so lahko tudi višji in lahko znašajo maksimalno 600 EUR. Minimalna anuiteta znaša 40 EUR.
Obrestna mera iz informativnega izračuna velja za potrošniške kredite, sklenjene od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023. Odplačilna doba je v primeru zavarovanja pri zavarovalnici lahko od najmanj 13 do največ 83 mesecev. V primeru zavarovanja s hipoteko pa je odplačilna doba od najmanj 121 mesecev do največ 240 mesecev.
Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih, je informativna in izračunana ob predpostavki nespremenjene obrestne mere skozi celotno odplačilno dobo. V izračunu EOM in v skupnem znesku za plačilo niso upoštevani morebitni stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbene obveznosti kreditojemalca.

Obrestna mera se tekom odplačevanja kredita ne spreminja. V primeru predčasnega odplačila kredita banka lahko zaračuna stroške skladno z zakonodajo.

Značilnosti potrošniškega kredita

Zavarovanje

Za kredite v višini do 30.000 € in z odplačilno dobo do 7 let kredit zavarujete s plačilom zavarovalne premije. Za daljše ročnosti do 20 let in višje zneske kredita pa je možno zavarovanje z zastavo nepremičnine. V sodelovanju z zavarovalnico Triglav vam omogočamo dodatno varnost s sklenitvijo zavarovanj glede na vaše potrebe.

SISBON

Pred samo odobritvijo kredita preverimo kreditno sposobnost kreditojemalca in korektnost poslovanja v sistemu SISBON. Gre za sistem, v katerem se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko ter potencialno zadolženost ter korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti strank.

Kreditna sposobnost

Osnovo za izračun kreditne sposobnosti določa višina povprečnih rednih mesečnih prilivov na osebni račun v obdobju zadnjih 12 mesecev, pri čemer se kot redni mesečni priliv na osebni račun štejejo dohodek iz delovnega razmerja, dohodki iz dejavnosti, pokojnine, prejemki od oddaje nepremičnine, finančnih investicij in drugi viri z izjemo prejemkov enkratne ter občasne narave, kakršne so jubilejne in izredne nagrade ali krizni dodatek.

Kako do potrošniškega kredita?

Ocenite lastne finančne zmožnosti in naredite informativni izračun kreditne sposobnosti.

Naročite se na sestanek in pridobite ponudbo, prilagojeno vašim željam ter zmožnostim.

Zaupajte nam, saj po pridobitvi ustrezne dokumentacije prevzamemo celoten proces do realizacije potrošniškega gotovinskega kredita.


Kreditna dokumentacija za sklenitev potrošniškega kredita

Dokumentacija je odvisna od statusa kreditojemalca in oblike zavarovanja.

Splošna dokumentacija:

 • Veljavni osebni dokument.
 • Davčna številka.
 • Potrdilo delodajalca ali Potrdilo o izplačilu pokojnine ZPIZ, ali kopije plačilnih list za zadnjih 12 mesecev pred mesecem odobritve kredita in dokument, ki izkazuje status zaposlitve (določen/nedoločen čas).
 • Odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved.
 • Za nove stranke še izpis prometa iz osebnega računa za zadnje 3 mesece ali potrjena Vloga za posredovanje podatkov.

Pri zavarovanju z zastavo nepremičnine pa potrebujete še: cenitveno poročilo, zavarovalna polica za nepremičnino z vinkulacijo v korist banke, pravnomočno gradbeno dovoljenje za stavbe zgrajene po letu 1967, uporabno dovoljenje za stavbe s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po juniju 2018, zemljiškoknjižni izpisek in dokazilo lastništva nepremičnine.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Izbrane banke znotraj območja Evropske unije so na podlagi medbančne referenčne obrestne mere za določeno obdobje pripravljene dati depozit drugi banki in ga objaviti na European Money Marker Institute po 11. uri (po centralno evropskem času) ter na ustrezni strani Thomson Reuters. Za potrebe tega dogovora se uporablja EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu. Posamezna banka zato nanj nima vpliva. Več o EURIBOR-u je na voljo na www.euribor-rates.si in na predstavitvenih straneh Gorenjske banke.
Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti, o katerih sta se dogovorila banka in potrošnik in se izračuna v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih.
Gre za elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki veljajo za fizične osebe. Sistem je bil vzpostavljen z namenom upravljanja kreditnega tveganja bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov ter zagotavljanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. V sistemu SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko ter potencialno zadolženost oziroma korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti posameznih fizičnih oseb. SISBON od 1. 1. 2016 vodi Banka Slovenije in od tega dne upravlja s sistemom ter zbirko podatkov o boniteti strank.
Osnovo za izračun kreditne sposobnosti določa višina povprečnih rednih mesečnih prilivov na osebni transakcijski račun v obdobju zadnjih 12 mesecev, pri čemer za redni mesečni priliv na osebni transakcijski račun štejejo dohodek iz delovnega razmerja, dohodki iz dejavnosti, pokojnine, prejemki od oddaje nepremičnine, finančnih investicij in drugi viri z izjemo prejemkov enkratne ter občasne narave, kakršne so jubilejne in izredne nagrade ali krizni dodatek.
Kreditojemalcu mora po plačilu obroka kredita na računu ostati dovolj sredstev za preživetje. S tem namenom Banka Slovenije predpisuje, da mora kreditojemalcu po plačilu mesečnih obveznosti iz naslova kreditov in leasingov ostati vsaj znesek v višini 745 € (znesek letno določi in objavi Banka Slovenije). Za kreditojemalce, ki vzdržujejo družinske člane, je ta znesek višji, a je višina odvisna od strukture posamezne družine.
Pri najemu kredita je treba upoštevati makrobonitetne omejitve. Te zajemajo omejitev maksimalnega razmerja med letnimi obveznostmi za odplačilo kreditov in leasingov ter letnim dohodkom potrošnika. Kreditojemalcu mora ne glede na višino dohodka po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb ostati najmanj znesek v višini 745 €. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, določeno po zakonu, pa mu mora ostati znesek v višini prejemka, določenega na osebo, ki jo preživlja, in sicer po zakonsko določenih merilih denarne socialne pomoči.
Kreditojemalec mora biti v trenutku podpisa pogodbe z banko polnoleten, star torej vsaj 18 let, in ob izteku dobe kreditiranja ne sme presegati 80 let. Omejitev maksimalne starosti sicer ne velja za premostitvene kredite.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica